Saint-Gobain kan forhindre at strømnettet går i svart

Saint-Gobain kan forhindre at strømnettet går i svart

Et produkt fra LOS Energy, som Saint-Gobain nylig tok i bruk, forhindret strømbrudd i deler av Lillesand kommune da et tre veltet over kraftlinjene.

Tekst: Richard Nodeland
richard.nodeland@fvn.no - 97106360
Teksten ble publisert i Fædrelandsvennen mandag 30. mars 2015

– Vi er den første kommersielle aktøren som tilbyr en løsning der strømforbrukere i bedriftsmarkedet kan være med å sikre kraftbalansen i strømnettet. Utfordringen i dagens strømmarked er nemlig å sikre tilstrekkelig strøm og tilstrekkelig kapasitet i nettet, sier administrerende direktør i LOS, Geir Tønnesland, til Fædrelandsvennen.

Sammen med økonomisjef Joar Monsen i lillesandsbaserte Saint-Gobain, en prosessindustribedrift som produserer og handler med silisiumkarbid, forteller de om LOS Switch, et system for forbrukerfleksibilitet i bedriftsmarkedet som gir penger i kassa til både LOS og Saint-Gobain og samtidig bedrer stabiliteten i det norske strømnettet. Den vil også kunne forhindre strømbrudd til husholdninger i nærheten av deltagende bedrifter, men mer om det senere.

Forbruksmønsteret

Kraftekspert Mona Adolfsen, redaktør i bransjens nyhets- og analysebyrå Europower, forklarer teknologien på følgende måte.

– Ved å selge tilbake effekt man ikke trenger, kan man jevne ut forbruksmønsteret og på den måten redusere utbyggingen av strømnettet. Da demper man effekttoppene slik at man ikke behøver å bygge ut kraftnettet for de største toppene, forklarer krafteksperten og bruker veitrafikken som eksempel.

– Det blir som å bygge åttefelts motorveier på alle strekninger for å ta unna en time eller to med rushtrafikk. Da gjør man heller tiltak som gjør at trafikken jevnes ut gjennom dagen, sier Adolfsen og viser til at teknologien i perioder med effekttopper både gir samfunnsmessige og miljømessige gevinster på grunn av redusert utbygging og full utnyttelse av effekt som allerede er tilgjengelig.

Mer effektkrevende

– Strøm er unikt, i og med at tilbud og etterspørsel må stemme. Ny teknologi og nye forbruksmønstre, som for eksempel hurtiglading av elbil, gir mer effektkrevende forbruk. Når vi samtidig får mer uregulerbar fornybar kraft som sol og vind, kreves det mer fleksibilitet i hele kraftsystemet, forklarer seksjonssjef Heidi Kvalvåg i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Normalt har reguleringen av kraftbalansen skjedd gjennom økt eller redusert produksjon av vannkraft eller via reduksjon i forbruk fra store industribedrifter. At man nå legger til rette for at også mellomstore bedrifter kan delta i markedene for regulering og dermed øke sin konkurransekraft, er positivt, mener seksjonssjefen.

15 minutters varsel

Saint-Gobain, som foreløpig er den eneste aktøren som har tatt LOS Switch i bruk, har positive erfaringer så langt.

– Vi var jo spente på hvordan det ville fungere, men det ser ut til å være fleksibilitet i produksjonen vår, og foreløpig melder vi ukentlig inn hvor mye kapasitet vi kan stille, forteller Monsen.

Skulle det være behov for mer effekt inn i strømnettet, vil lillesandsbedriften få 15 minutters varsel før de må koble ut de forhåndsavtalte kursene. Bedriften, som har åtte ovner med totalt 24 megawatt (MW) kapasitet, stiller 10 av dem til disposisjon ved behov. Strømmen kobles deretter ut manuelt i en kortere periode.

Hindret strømbrudd

– Vi har så langt koblet ut én gang. Et tre som hadde falt over linjenettet førte til behov for ekstra effekt i det lokale linjenettet. Vi koblet ut 10 MW i 45 minutter og sørget ifølge LOS for at deler av kommunen unngikk strømbrudd, sier Monsen og blir supplert av LOS-direktøren:

– Løsningen vår kan gi en sikrere strømleveranse til husholdningene i nærmiljøet, men den tar ikke bort alle risikofaktorer.

For Switch-kundene er det nok likevel det økonomiske som teller mest. Bedriftene får betalt både for å stille effekt tilgjengelig og for selve utkoblingen når behovet oppstår.

– Det er klart at det er en av hovedgrunnene til at vi er med på dette, da vi i utfordrende tider forsøker vi å snu på alle steiner for å øke lønnsomheten. Men vi mener også det er viktig å bidra til et stabilt nett. Det er et konkurransefortrinn, både mot utenlandske konkurrenter men også internt i Saint-Gobain-konsernet, at vi har stabile strømforsyninger, forteller økonomisjefen.

– Jeg kan røpe at vi har jobbet lenge med dette. Foreløpig har vi én kunde, men om fem år tror jeg dette vil bli mer vanlig, og jeg tror det ligger et stort potensial i dette, sier Tønnesland.

– Pionérvirksomhet

– Det er pionérvirksomhet i Norge det LOS Energy driver med, sier seksjonssjefen i NVE, og viser til at det er første gang man tester ut forbrukerfleksibilitet kommersielt på mellomstore bedrifter.

– NVE er positive til at man tester ut og får mer kunnskap om forbrukerfleksibilitet. På sikt trenger vi enda mer, så i den grad LOS og andre aktører kan bidra til konkurransedyktig tilgang på fleksibilitet, er det positivt, sier Kvalvåg.


Fakta LOS Switch

  • En teknologi for forbrukerfleksibilitet i bedriftsmarkedet.
  • Gjør det kommersielt tilgjengelig for bedrifter å selge tilgjengelig strøm tilbake til nettet ved å koble ut forhåndsdefinerte kurser.
  • Deltagende bedrifter tjener penger på å stille effekt til rådighet til LOS som strømleverandør, som selges videre tilbake til Statnett.
  • Består av tre nivåer: tertiærreserver: kobler ut strømmen manuelt på 15 minutters varsel; sekundær-reserver: kobler ut strømmen automatisk på to minutters varsel; primær-reserver: kobler ut strømmen på få sekunders varsel. Utkoblingsperiodene blir kortere og bedriftene får mer betalt jo kortere varsel strømmen kobles ut på.