Energikrafttak betaler seg for Norges største bank

Energikrafttak betaler seg for Norges største bank

DNB-konsernet har jobbet aktivt for å redusere sitt klimaavtrykk i en årrekke. Samarbeidet med energiselskapet LOS Energy sikrer at samtlige av bankens lokasjoner globalt nå kun bruker garantert fornybar energi, og arbeidet med å kutte forbruket ytterligere fortsetter.

I perioden 2014 - 2016 har DNB redusert sitt energiforbruk med 25,5 prosent, i samme periode reduserte banken antall kvadratmeter med 20,2 prosent. I løpet av disse to årene reduserte konsernet strømforbruket med 6,9 prosent pr. kvadratmeter.

Innfrir miljøkrav tre år før fristen
DNB er en del av RE100 initiativet. Det er et globalt initiativ der selskaper forplikter seg til at 100 prosent av elektrisitetsforbruket stammer fra fornybare energikilder som vind, vann eller sol. Ambisjonen er at dette skal være nådd innen 2020.

- Vi har gjennom samarbeidet med LOS Energy innfridd dette allerede, og vi er stolte over å ha realisert RE100 initiativets formål tre år før fristen. Nå håper vi oppmerksomhet rundt dette kan bidra til at andre store eiendomsbesittere i Norge ser nærmere på bruk av fornybar energi, sier sustainability manager i DNB, Øistein Akselberg

Han forteller at konsernet arbeider for å ha et så lavt klimaavtrykk som mulig. - Vår strategi for dette er todelt; for det første må vi sikre at elektrisiteten vi bruker er 100 prosent ren og fornybar, og samtidig må vi arbeide for å redusere forbruket. Det første oppnår vi ved å kjøpe fornybar elektrisitet gjennom opprinnelsesgarantiordningen, mens det andre er et kontinuerlig arbeid basert på analyser og måling, sier Akselberg.

Lite vannkraft ut fra støpslene i Norge
- I Norge produseres det store mengder fornybar energi, men mye av «renheten» i denne elektrisiteten selges ut av landet gjennom opprinnelsesgarantisystemet. Selv om det er visse svakheter ved dette systemet og det er varslet endringer i det, er det er viktig at norsk næringsliv kjenner NVEs varedeklarasjon for energi levert over nett i Norge. Elektrisiteten stammer fra en miks av produksjonskilder - vannkraft, kullkraft,  atomkraft og annet. Fra 2017 innledet vi et samarbeid med LOS Energy. Gjennom dette samarbeidet er vårt strømforbruk både i Norge og ved alle våre lokasjoner i verden for øvrig nå utelukkende basert på garantert fornybar energi, sier Akselberg.

Som innkjøper av garantert fornybar energi sender vi et signal om vi tar klimautfordringene på alvor, og forhåpentligvis vil flere bedrifter følge etter, noe som kan øke etterspørselen etter fornybar energi.

- Den billigste strømmen er den vi ikke bruker
 
Ved å redusere sitt strømforbruk har DNB oppnådd store økonomiske besparelsene.

- Den billigste strømmen er den vi ikke bruker. Derfor har vi søkt og fått støtte fra Enova til å analysere vårt kraftforbruk: Gjennom et samarbeid med både LOS Energy og deres samarbeidspartner energirådgivningsselskapet Entro AS har vi kartlagt dette. Det har for vår del medført betydelige økonomiske besparelser - langt utover det å trade kraft ett øre lavere enn spot, forteller Mylén.

Tror flere vil følge DNBs eksempel
LOS Energy har i samarbeid med Jan Atle Liodden i Agder Energi levert opprinnelsesgarantier til DNBs lokasjoner i hele verden.

- Det har vært svært inspirerende å få mulighet til å bistå DNB-konsernet med å redusere sitt miljøavtrykk ytterligere. Når en så betydelig aktør klarer å kutte sitt strømforbruk med over 25 prosent, tror jeg flere selskaper som forvalter eiendomsporteføljer vil se både de miljømessige og økonomiske fordelene ved å ha et mer bevisst forhold til eget energiforbruk, sier han.