CO2-prisen trekker kraftprisene opp

CO2-prisen trekker kraftprisene opp

CO2-utslippene i Europa har falt så mye at det nå er et kvoteoverskudd på størrelse med et helt års europeisk utslipp. Dette enorme overskuddet på utslippsrettigheter presser prisene.

Europeiske politikere mener prisen på CO2-utslipp er for lav, spesielt med tanke på målet om å fase ut kullkraft. Dermed diskuteres det nå om nye tiltak som kan heve kostnaden for utslipp.

Gasskraft trumfer kullkraft
Prisen for å slippe ut ett tonn CO2 har steget fra 4,5 Euro/tonn i mai til 6 Euro/tonn i september. Markedet priser altså CO2-utslipp høyere nå enn tidligere i år. Prisoppgangen ser kanskje ikke dramatisk ut, men energiutnyttelsen endres vesentlig når utslippskostnadene øker. Gasskraft takler i større grad prisoppgangen på utslipp enn kullkraft. Kostprisen for å produsere kullkraft stiger nesten dobbelt så mye som kostprisen for gasskraft når prisen på CO2-utslipp stiger.

Politisk prisspill
EU-politikere skal utover høsten bli enige om det skal gjøres tiltak for å øke prisen på utslipp. Politikerne kan også velge å følge prismodellen som er valgt i Storbritannia. Øylandet har satt prisgulv på CO2-utslipp for kullkraftprodusenter.

Markedet for utslippsrettigheter ser ut til å bevege seg nå som politikerne samles. Spørsmålet er om politikerne denne gangen greier å løfte prisen for utslipp av CO2. 

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen vi vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

LOS Energy følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra LOS Energy