Dobbel styrke: Svenske Telge Kraft er nå LOS Energy

Dobbel styrke: Svenske Telge Kraft er nå LOS Energy

LOS Energy er den største energileverandøren til det norske bedriftsmarkedet. Etter kjøpet av Telge Kraft, en av Sveriges største på samme område, er vi enda bedre rustet til å finne grønne og lønnsomme energiløsninger for nordiske virksomheter.

Navnet LOS Energy har vi hentet fra det tradisjonsrike los-yrket. En dyktig los leder både folk, fartøy og verdifull last trygt i havn. En god los har solid kunnskap og innsikt, er våken og nærværende – og skaper tillit.

For oss i LOS Energy betyr det at vi ønsker å være:

  • En som har innsikt og gir deg kunnskap.
  • En som er tilstede når du trenger råd, og som forstår dine utfordringer og muligheter.
  • En du stoler på når du trenger oversikt og kontroll.


FAKTA OM LOS ENERGY:

  • LOS Energy har ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
  • Dette gjør LOS Energy til den største energileverandøren i det norske bedriftsmarkedet, og en av de ledende aktørene i Norden. 
  • Kjernevirksomheten er å redusere energikostnadene ved å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
  • LOS Energy har i 2015 og 2016 toppet EPSI Rating Norge sin uavhengige kundetilfredshetsanalyse.
  • LOS AS eier og driver merkevaren LOS Energy. Selskapet er Miljøfyrtårnsertifisert, medlem av Klimapartnere og tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere.
  • LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS med kontorer i Kristiansand, Oslo, Sødertelje, Gøteborg og Arendal.