Grønne og lønnsomme energiløsninger

Grønne og lønnsomme energiløsninger

LOS Energy AS er den største kraftleverandøren til det norske bedriftsmarkedet og en av de ledende aktørene i Norden.

Navnet LOS Energy har vi hentet fra det tradisjonsrike los-yrket. En dyktig los leder både folk, fartøy og verdifull last trygt i havn. En god los har solid kunnskap og innsikt, er våken og nærværende – og skaper tillit.

For oss i LOS Energy betyr det at vi ønsker å være:

  • En som har innsikt og gir deg kunnskap.
  • En som er tilstede når du trenger råd, og som forstår dine utfordringer og muligheter.
  • En du stoler på når du trenger oversikt og kontroll.

 

 FAKTA OM LOS ENERGY: 

  • LOS Energy har ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger). Dette gjør LOS Energy til den største energileverandøren i det norske bedriftsmarkedet, og en av de ledende aktørene i Norden. 
  • Vår kjernevirksomhet er porteføljeforvaltning av kraft. Målet vårt er å redusere energikostnadene ved å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
  • LOS Energy har tre år på rad toppet EPSI Rating Norge sin uavhengige kundetilfredshetsanalyse.
  • Selskapet tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere.
  • LOS Energy er et heleid datterselskap av Agder Energi AS med kontorer i Kristiansand, Oslo, Sødertelje, Gøteborg og Arendal.