Energiewende utvides med kohlewende

Energiewende utvides med kohlewende

Energiewende er Tysklands program for å erstatte importert fossil energi, med lokalt produsert fornybar energi. Utfasing av kjernekraften ble også en del av programmet etter Fukushima-ulykken i 2011. 

Gjennom programmet er det bygget opp en massiv kraftproduksjon basert primært på solenergi og vindenergi. Nå utvides programmet med en egen strategi for å fase ut kull som energikilde.

 

Kommisjonen

Sist uke ble det formelt etablert en kommisjon som skal jobbe med avvikling av kullkraft, som står for 40 prosent av Tysklands kraftproduksjon. Brunkull (lignitt) er billig og sysselsetter veldig mange i Tyskland. Brunkull er billig, men også mer forurensende enn den importerte antrasitt (hard coal). Siden Tyskland har en enorm industri rundt egne brunkull-forekomster, har det lenge vært en opphetet debatt om når Tyskland skal fase ut kullkraft, og hvordan de skal erstatte arbeidsplassene i industrien.

Det er ikke lagt noen helt klare føringer for når det siste kullkraftverket skal stenge ned, men målet som er satt for kommisjonen er at kapasiteten på kullkraft skal være halvert innen 2030. Energiproduksjonen må erstattes med andre energikilder, hvor gasskraft kun er et mellomstopp. Mer satsing på vind- og solenergi er nærliggende løsninger, men dette er noe som vil gi periodevis enorme ubalanser mellom produksjon og forbruk. Batterier eller andre måter å lagre energi må på plass.

Kilde: Energinyheter.se

 

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

 

LOS Energy følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig

 

 

 

 

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra LOS Energy