Fordeler ved å velge solenergi

Fordeler ved å velge solenergi

Nåtidens bedrifter er stadig mer opptatt av å ta sin del av ansvaret for å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Mange bygger strategier i tråd med FNs bærekraftmål og Global Compact. Solenergi kan være en god investering i dette arbeidet. Her er noen gode grunner til det. 

Forvandle solens energi til varme og elektrisitet

Å benytte seg av solenergi minsker påvirkningen på miljøet, da det ikke fører til utslipp av miljøskadelige gasser. Men hva med produksjonen av panelene, tenker du kanskje? Og du har helt rett. All produksjon av utstyr vil kunne gi utslipp som kan påvirke miljøet negativt. Allikevel er solenergi en av energiformene som påvirker miljøet minst, til sammenligning med andre energialternativer. Når etterspørselen etter nærprodusert, klimavennlig, småskala-strøm øker, så vil også produksjonen kunne optimaliseres og tilbudet forbedres.

Det eneste som kreves for å installere solceller er et egnet tak eller uteområde som eksponeres for sol. Det mange ikke vet er at solcellepaneler genererer strøm også på overskyede dager. Produserer du mer strøm enn du selv bruker, kan overskuddet lagres og distribueres ut på strømnettet. Solcellepaneler krever lite vedlikehold. De fleste solcellepaneler leveres med 25 års garanti, og det skal holde å inspisere systemet hvert fjerde til syvende år for å sjekke over at alt ser bra ut.

 

Lønnsomt i lengden

Å være selvforsynt med strøm er økonomisk fordelaktig. Med egenprodusert energi blir du ikke påvirket av svingninger i strømprisene. Selger du strømmen som blir til overs fra solcellene i løpet av sommeren, vil du kunne utjevne kostnadene ved å kjøpe strøm fra fellesnettet i vinterhalvåret.

 

Økte strømpriser og fallende teknologikostnader endrer markedet

I Norge forventes lønnsomheten til solkraft å forbedres betydelig i løpet av de neste 15 årene, noe som vil føre til at det blir aktuelt å investere i for flere.

Ifølge Accentures rapport om solkraft i Norge forventes strømprisene å doble seg fra dagens nivå innen 2030. Statnetts langsiktige prognoser indikerer at spotprisene vil øke, samtidig som at økte investeringer i det lokale, regionale og sentrale strømnettet vil øke nettleien med omtrent 25 prosent fra dagens nivå innen 2025. Teknologiprisene forventes å falle med 30 til 40 prosent innen 2030, ifølge samme rapport.

Med disse fremtidsutsiktene kan investering i solkraft vise seg å bli lønnsomt i det lange løp.

I Tyskland har man kommet mye lengre i bruken av solenergi enn vi har her i Norden. Ta eksempelet Sverige. Der har rundt en halv million huseiere og hundre tusen bedrifter mulighet til å installere solceller, men per dags dato er det kun rundt åtte tusen huseiere og to tusen bedrifter som har gjort det. Her finnes det et stort potensiale.  

 

Å velge fornybart styrker merkevaren din

De sterkeste merkevarene i dag er de som har en godt kommunisert visjon som sikter utover egen vinning. Bedriftene som har en tydelig strategi for bærekraft, og som viser at de gjennomfører tiltak som bedrer miljø og samfunn på en godt integrert måte i virksomheten, er de som oppleves troverdige på dette området. Gjør du konkrete tiltak for å minske din bedrifts påvirkning på miljø eller andre samfunnsutfordringer kan langsiktige relasjoner til kunder og omverdenen bli et resultat av investeringen.

En investering i solcellepaneler vil ikke alene gjøre deg til en miljøhelt, men det kan kan være en god og lønnsom del av bærekraftsstrategien, og bidra til å styrke merkevaren. 

 

Vil du vite mer om hvordan solenergi kan være lønnsomt for din bedrift? Ta gjerne kontakt.

 

   Mattias Harryson

   Salgssjef Energitjenester

   Mattias.Harrysson@losenergy.com