Fremtidens industrisatsing på Sørlandet

Fremtidens industrisatsing på Sørlandet

Med lave energipriser og konkurransedyktig nettleie ligger alt til rette for å skape et nytt industrieventyr på Sørlandet. 

Dette ble diskutert da bransjen møttes på LOS Energy Day Sørlandet 18. april. På scenen sto blant annet Eyde-Klyngen, Agder Energi Nett og IK Start. 

Øverst på agendaen sto fremtidens industrisatsing i regionen. 

Enorme muligheter: Ansvarlig for forretningsutvikling i Eyde-Klyngen, Gunnar Kulia, fortalte blant annet hvordan klyngen jobber aktivt for å trekke ny og energikrevende industri til Sørlandet. Kulia trakk frem tilgangen på enorme mengder grønn energi, sterke industrielle miljøer som samarbeider godt og et faglig sterkt kompetansemiljø som noen av årsakene til at flere aktører bør se på mulighetene for å etablere datasentre og produksjon av batterier på Sørlandet. Han brukte også mye tid på å redegjøre for hvorfor man bør satse på produksjon relatert til el-fartøy. 

Nettselskapet som regional utviklingsaktør: Seksjonsleder for Nettstrategi og Analyse, Linda Jenssen, og avdelingsleder for avd. Nettstrategi, Trond Arild Reiersølmoen, i Agder Energi Nett snakket om hvordan nettselskapet ønsker å være en regional utviklingsaktør. Agder Energi Nett ønsker å legge til rettet for industriutvikling i regionen, og har kontinuerlig fokus på å redusere kostnader. Under foredraget snakket de blant annet om hvordan de til enhver tid har fokus på nettnytte og innovasjon, og hvorfor det er viktig å involvere nettselskapet i et tidlig stadie av ny industrietablering. 

Ny energi i IK Start: HR-sjef i IK Start, Morten Djupvik, valgte å gå av som sjef for skiskytterne rett før OL. Djupvik sa ja til sjefsrollen i IK Start og tok med hele familien til Sørlandet. Under LOS Energy Day på Sørlandet snakket han blant annet om dette. Han viet også mye tid til å fortelle hvordan IK Start har begynt å samarbeide med flere klubber over for å bli best mulig. Og hvordan man har gått over til å tenke at Sparebank Arena ikke skal være siste stoppested for de unge talentene som slutter seg til klubben, men et sted hvor spillerne kan foredles før de har Europa for sine føtter. 

Energihovedstaden: Kraftekspert i LOS Energy, Andreas Myhre, engasjerte publikum i et energisk foredrag om hvordan kraftprisene i Norden påvirkes av det globale kraftmarkedet. Han brukte også mye tid på å fremme muligheter som finnes for etablering av energikrevende industri på Sørlandet. Myhre trakk blant annet frem tilgangen på ren fornybar energi, kompetanse ogeen godt etablert prosessindustri som faktorer for at fremtidens industri bør etablere seg her. Han avsluttet sitt innlegg med å oppfordre bransjen til å få øynene opp for hvilke muligheter som finnes i regionen. 

Sørlandsmester i smart energibruk: Glencore Nikkelverk stakk av med seieren i Sørlandets Energipris. LOS Energy deler ut prisen for å hedre en virksomhet som peker seg ut som en smart strømbruker, og som er pådriver for innovative klima- og strømsparetiltak. 

Energisk bransjetreff: Fremtidens industrisatsing var hovedtema da bransjen møttes under LOS Energy Day på Fevik Hotel. 

Ulike aktører: Over 50 personer fra ulike selskap deltok på arrangementet. 

Fagtreff: Hege-Elisabeth Marum fra LOS Energy og Linda Jenssen fra Agder Energi Nett.