Hvorfor er vindkraft så populært?

Hvorfor er vindkraft så populært?

Fem grunner til at vindkraft vinner frem.

Massiv forskning og subsidiert etterspørselsøkning har bidratt til at vindkraftindustrien har tatt noen kvantesprang de siste ti årene.

Her er noen grunner til at vindkraft er en av de fornybare energikildene som vinner frem:

1. Fossilt skal ut
Fossil energi har vært helt avgjørende for det samfunnet vi kjenner i dag, og en betingelse for utviklingen vi har hatt de siste to hundre årene. Moderne teknologi har bidratt til å holde prisene på fossil energi nede. Men, nå står vi midt i et grønt skifte – hvor den fossile energien skal fases ut til fordel for den grønne.

2. Økte subsidier
Dette har vært, og er en viktig del av finansieringen av vindkraft. Internasjonale klimaavtaler har sørget for at mange land kan benytte seg av subsidier for å bygge ut vindkraft.

3. Billigere og bedre teknologi
Med større etterspørsel har mange industriaktører kastet seg inn i konkurransen om å levere vindturbiner. Dette har ført til ett kappløp innen forskning og effektivisering som har gitt både billigere og bedre vindturbiner.

4. Alle vil ha grønn energi
Etterspørselen etter grønn energi gjør at energien fra vindkraftprosjektene kan selges mange år fremover til en kjent pris. Store, gjerne børsnoterte selskaper, er avhengig av en god klimascore for å tiltrekke seg investorer. Vindkraft passer godt inn i et slikt bilde, og selskapene kan kjøpe energi fra vindkraftanlegg på lange kontrakter til en forutsigbar pris.

5. Langsiktige prosjekter
Det har vært stor tilgang på billig finansiering av prosjektene de siste årene. Tyske statsrenter har vært negative, og store investeringsfond har mye kapital de ønsker å investere i langsiktige prosjekter. Dette har gjort at store pensjonsfond blant annet står bak mye av utbyggingen av ny vindkraft.