Lønnsom fleksibilitet med LOS Switch

Lønnsom fleksibilitet med LOS Switch

LOS Switch er en løsning som gir virksomheter mulighet for å tjene gode penger samtidig som man tilbyr strøm til andre – og slår et slag for miljøet, sier Andreas Myhre, direktør for kraftmarked i LOS Energy.
Switch bidrar til å opprettholde balanse mellom forbruk og produksjon av strøm. Samfunnet er helt avhengig av sikker og stabil strømforsyning ved at det alltid tilføres like mye strøm til nettet som markedet forbruker. I enkelte situasjoner kan imidlertid samfunnets strømforbruk øke så mye at det blir et problem å holde balansen, og i verste fall blir det mørkt.

Bruker "ubrukt" strøm
Det er jo ikke slik at industrivirksomheter og storforbrukere trenger full strømkapasitet hvert minutt hele året. Så hvorfor kan ikke ”ubenyttet” strøm føres tilbake til nettet og dem som trenger det? Det er nettopp det smartnettløsningen vår handler om, sier Myhre, og utdyper:

– LOS Switch er et system som ved behov kobler ut strømkurser hos virksomheter vi har avtale med. Utkoblingen skjer i en avtalt tidsperiode hvor oppdragsgiver selv definerer hvor lenge de kan være uten strøm. Rent praktisk er det eneste som installeres en liten boks som gjør det mulig å fjernstyre de enkelte av kundens strømkurser. Hvis mange og store forbrukspunkter kobles ut samtidig, bidrar det til at belastningen på strømnettet blir mindre og det blir lettere å holde balansen.

Lønnsom fleksibilitet
LOS Energy er den første energileverandøren som gjør dette kommersielt tilgjengelig.
– Det geniale med dette er kindereggeffekten. Virksomheter som velger denne løsningen tjener penger på strøm de ikke bruker, vi tjener på å selge den ”ubenyttede” strømmen tilbake til markedet, og sammen bidrar vi til å hjelpe miljøet ved å dempe behovet på investeringer i strømnettet og utbygging av flere strømkabler, sier Myhre.

Tyskland viser vei
I Europa, og spesielt i Tyskland, finnes fleksibilitetsmarkeder. I dette markedet frigjør store strømbrukere kraft ved å redusere eget forbruk eller ved å hente strøm fra batterier.
– Tyskland viser at det er stort behov for automatiserte funksjoner basert på kunstig intelligens og samtidsanalyse, nettopp det vårt smartnett legger opp til. Innovativ teknologi samler inn samtidsdata fra nettet, og kombinert med værdata og erfaringsdata gjør dette at vi til enhver tid kan levere en sikker og fleksibel strømforsyning. All data føres opp til skybaserte tjenester der systemet hele tiden optimaliserer strømmen. Smartnett er fremtidens løsning for strømnett, avslutter
Myhre.