LOS Energy til topps for tredje år på rad

LOS Energy til topps for tredje år på rad

For tredje år på rad er LOS Energy i Norge kåret til den beste leverandøren av kundene i EPSI Rating sin årlige kundetilfredshetsmåling av energiselskaper.

LOS Energy har som mål å være en strømleverandør som kunden oppfatter som kunnskapsrik, ærlig og tilstedeværende.

- Vi opererer i en bransje hvor det ikke finnes noe varelager. Og vi er derfor helt avhengig av å levere best på service, og til enhver tid tilfredsstille kundenes behov og forventinger. Kunden skal oppleve å stå i sentrum, og være trygg på at de har valgt riktig strømleverandør. LOS Energy har nær relasjon med alle kunder, og vi setter veldig stor pris på at kundene oppgir at de er så fornøyd med oss i EPSI Rating sin kåring. Det viser at vi leverer som kundene forventer, eller enda bedre. Og det er igjen en bekreftelse på at vi etterlever verdiene selskapet har definert. Vi er stolte av å toppe kåringen, og skal fortsette å levere kvalitet til våre kunder, sier direktør for Nordiske kundeløsninger i LOS Energy, Atle Knudsen.

Passer kunden best
Ifølge undersøkelsen opplever LOS Energy sine kunder at de har en strømavtale som er godt tilpasset deres behov, og de oppgir at LOS Energy er en meget pålitelig strømleverandør. Undersøkelsen viser videre at LOS Energy sine kunder verdsetter god dialog og rådgivning, og ikke minst innsikt og informasjonen selskapet leverer om kraftmarkedet.

- LOS Energy yter god kundeservice, og kundene opplever at det er enkelt å komme i kontakt om det skulle være noe. LOS Energy kundene ser ut til å være trygge på at de har den strømavtalen som passer dem best, sier Fredrik Høst i EPSI Rating.

Høst trekker frem LOS Energy sitt konsept og kundetilnærming som viktig for at selskapet har toppet undersøkelsen tre år på rad.

- LOS Energy har et konsept som treffer kundene bedre enn hva konkurrentene klarer. Det virker som det er mer fokus på rådgivning og tett dialog med kundene, og på den måten blir kunderelasjonen sterkere, sier Høst.

Satser på smart energibruk
Atle Knudsen tror LOS Energy sin satsing på smart energibruk er en av nøkkelfaktorene for at LOS Energy har holdt seg stabilt på topp i tre år.

- Hvis vi lener oss tilbake og tenker at kundene er fornøyd så lenge strømoverføringen går som den skal til en best mulig pris, har vi tapt. Vi er opptatt av å hjelpe alle våre kunder med å se fremover, og tenke energiledelse og energieffektive løsninger. Vi skal levere strøm, men vi ønsker også at kunden utnytter denne strømmen på best mulig måte. Stadig flere kunder ønsker å bruke strømmen smartere og bidra til et mer bærekraftig samfunn. Her samarbeider vi tett med våre kunder, og LOS Energy er hele tiden opptatt av å tilby det som er mest gunstig for den enkelte, sier Knudsen.

LOS Energy tilbyr flere løsninger som skal gjøre det enklere for kundene å spare eller bruke mer fornybar energi. Blant annet muliggjør LOS Energy at bedrifter kan kjøpe energi direkte fra produsenter av fornybar energi. LOS Energy har også utviklet en fleksibilitetsløsning som bidrar til å opprettholde kundens balanse mellom forbruk og produksjon av strøm. Med denne løsningen kan bedrifter selge tilgjengelig strøm tilbake til nettet ved å koble ut forhåndsdefinerte kurser.