Ny rekord for nordisk vindkraft

Ny rekord for nordisk vindkraft

I noen timer natt til tirsdag produserte vindkraftanleggene i Norden mer kraft enn kjernekraftanleggene i Norden til sammen. 

Den enorme satsingen på vindkraft i Norden bærer frukter. Natt til tirsdag denne uken satte nordisk vindkraft ny produksjonsrekord. På det meste ble det produsert 12,1 GWh på en time. Og i over fire timer lå samlet vindkraftproduksjonen i Norden på rundt 12 GWh per time. Dette er mer enn all kjernekraft i Norden klarer å produsere per time.

Gratis strøm i Danmark
Danskene har fått betalt for å bruke strøm denne uken. Kraftproduksjonen i Danmark har vært vært større enn etterspørselen i markedet. Dette har gitt negative priser. Negative priser blir stadig vanligere. Spesielt i Danmark og Nord-Tyskland hvor vindkraft har blitt en vesentlig del av kraftproduksjonen, og dermed har større innflytelse på prissettingen.

I Norden gir vinteren klassiske vinterpriser i spotmarkedet. Den gode ressurssituasjonen bidrar til å holde strømprisene nede. Internasjonalt preges prisene av usikkerhet knyttet til fossile energikilder. 

Høy kullpris preger Europa
Kullprisen i Europa er på sitt høyeste siden begynnelsen av 2013. De fleste land utenfor Norden er avhengig av kullkraft, og dette påvirker følgelig kraftprisene i resten av Europa. I Norden har den gode ressurssituasjonen så langt gjort at kullprisen ikke har hatt innvirkning på kraftprisene.

Hvis vinteren i Norden fortsetter å være like snørik vil vi påvirkes mindre av de europeiske kraftprisene i de kommende månedene.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

 

LOS Energy følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra LOS Energy