Slik bidrar de til et mer bærekraftig samfunn

Slik bidrar de til et mer bærekraftig samfunn

Smart energibruk var hovedtema da LOS Energy inviterte til det årlige energiseminaret LOS Energy Day i Oslo. IKEA, Entra og Statnett var blant aktørene som sto på scenen for å fortelle mer om hvordan de jobber med å møte krav fra forbrukerne og bidra til et grønnere samfunn. 

-LOS Energy Day er etter hvert blitt en etablert møteplass for folk i bransjen. Vi er opptatt av å levere variert og relevant innhold. Bærekraft er viktig for norske bedrifter og globalt, og dette gjenspeiler seg i årets program. Det å redusere energibruken og effekttoppene er en viktig del av det å bidra til et grønnere samfunn, og det samme er overgangen fra fossile til fornybare energikilder. Derfor valgte vi smart energibruk som årets hovedtema, sier administrerende direktør i LOS Energy, Atle Knudsen.  


Redusert energibruken med 40 prosent
IKEA og Entra Eiendom presenterte hvordan de jobber med energieffektivisering og energiledelse på scenen under LOS Energy Day. IKEA har redusert sitt energiforbruk med 40 prosent på få år. Møbelkjeden har som mål å bli 100 prosent fornybare innen 2020. I dag ligger møbelvarehuskjeden på 75 prosent. For å nå målet har møbelkjeden blant annet etablert store vindparker og solcellepaneler. De har også investert i energismarte løsninger, som gjør at de har kuttet energiforbruket vesentlig.

Fra 232 kWh til 152 kWh
Entra Eiendom fortalte om hvordan ny teknologi spiller en viktig rolle for deres reduksjon av energi og effekttopper, og hvordan de legger til rette for energiutveksling mellom bygg og solceller på byggene. Eiendomsselskapet har siden 2006 redusert sitt energiforbruk fra 232 kWh per kvm til 152 kWh per kvm. Entra har en egen bærekraftstrategi hvor det blant annet er definert at de skal jobbe tett med leietakerne for å innføre miljøvennlige energitiltak i alle bygg, og de har som mål å ha BREEAM-sertifisering på alle nybygg.

Fremtidens kraftnett
Konsernsjef i Statnett, Auke Lont, deltok på energidagen for å fortelle mer om hvordan de jobber med å løse utfordringene i kraftnettet. I årene som kommer vil belastningen øke, og det vil være behov for å innføre tiltak. Lont snakket blant annet om hvordan Statnett forbereder seg på fremtiden ved å utvikle effektive markeder, fokuserer på digitalisering og utvikler sterkere kraftnett.

Den fornybare fremtiden
LOS Energys kraftekspert, Andreas Myhre, avsluttet energiseminaret med å gi en fersk status på kraftmarkedet. Hovedfokuset var på overgangen fra fossil til fornybar energi i det globale kraftmarkedet.

LOS Energy Award 2017 ble delt ut under arrangementet. De nominerte til å vinne prisen var trelimprodusenten Dynea, industrigiganten Saint-Gobain Ceramic Materials, og eiendomsselskapene Omsorgsbygg Oslo KF og Bane NOR Eiendom. Det var sistnevnte som stakk av med seieren. 

LOS Energy Day er en årlig tradisjon. Vi kommer tilbake med informasjon straks dato for 2018 er satt. Hvis du registrerer deg i skjemaet under vil du få varsel om dette på e-post. 

Er du interessert i å delta på LOS Energy day 2018?