Statnett med ferske rapporter om fleksibilitet

Statnett med ferske rapporter om fleksibilitet

Statnett har utarbeidet to rapporter om potensial og utnyttelse av fleksibilitet i kraftsystemet.

Kombinasjonen av endringer i forbruksmønsteret og økende andeler med sol- og vindkraft medfører store endringer i det nordiske kraftsystemet. Med større andeler av kraft som ikke kan reguleres får vi et økt behov for fleksibilitet i det nordiske kraftsystemet. Statnett sine ferske rapporter tar for seg denne tematikken.

"Fleksibilitet i det nordiske kraftmarkedet" analyserer potensial, barrierer og forventninger til ulike former for fleksibilitet. I rapporten går Statnett nærmere inn på hva tilførsel av ny fleksibilitet har å si for prisvariasjoner i et nordiske spotmarkedet frem mot 2030 og 2040.

"Unlocking flexibility" er et diskusjonsnotat, skrevet i samarbeid med de fire nordiske TSO-ene, om aggregering og aggregatorer i balansemarkedene. Målet er å utløse mer av fleksibilitetspotensialet i kraftsystemet.

Foto: Statnett