Strømåret 2017 så langt

Strømåret 2017 så langt

LOS Energy følger utviklingen i energimarkedene tett og skriver månedlig markedsoppdatering. 

Les, måned for måned, om de viktigste hendelsene i kraftmarkedet hittil i 2017.