Strømprisen fortsetter oppover

Strømprisen fortsetter oppover

Etter et par uker med en liten dipp i spotprisen under € 50, spratt spotprisen opp igjen sist uke, slik markedet hadde forventet. Markedet forventer nå priser på over € 50 ut året, og faktisk helt frem til våren. Fremtidsprisene løfter seg også kraftig.

Nordiske priser jevnes ut med europeiske priser

Årsaken til disse fremtidsforventingene i markedet er sammensatt. Den svake ressurssituasjonen i Norden, gjør at det markedet er mer påvirket av hva som skjer utenfor Norden. For å unngå eksport av kraft som vi selv trenger, må de nordiske prisene bli likere prisene utenfor Norden. I tilfelle en tørr og kald høst og vinter, vil vi importere kraft fra Europa, og da må prisnivået her ligge over prisnivået til våre naboer. Så langt i år er snittprisen for Norden fem prosent høyere enn spotprisen i Tyskland, men lavere enn de baltiske prisene.

 

Stor påvirkning utenfra

I terminmarkedet er de nordiske prisene lavere enn de tyske. Prisforskjellen vil gi signaler om hva vi kan forvente av import og eksport i tiden fremover. Ved en svak ressurssituasjon vil prisene være nærmere hverandre enn i en situasjon der vi har et massivt overskudd av kraft. Prisnivået i Tyskland vil da følgelig påvirke prisnivået i Norden, slik at kull-, gass- og CO2-prisen vil ha innflytelse på de nordiske prisene.

 

Det meste peker oppover

Den våte perioden vi har hatt i august ser ut til å gå mot slutten, og det varsles nå normalt eller noe tørrere enn normalt med nedbør. Markedet venter derfor ingen bedring i ressurssituasjonen gjennom september. Energi generelt stiger i pris, og for Europa betyr høyere pris for fossil kraftproduksjon at strømprisene også løfter seg, og dermed også løfter prisene her hjemme.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

 

LOS Energy følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig

 

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra LOS Energy