Været vant over kullet

Været vant over kullet

Mye regn og mye vind sørget for lavere oktober-priser på kraft i Norden, tross økning i prisen på både kull og CO2-kvoter.

Prisen for oktober ble notert på 28,65 Euro/MWh på kraftbørsen Nord Pool, ned fra 31,5 Euro/MWh i september. Årets pris for oktober er ca. 20 prosent lavere enn den gjennomsnittlige kraftprisen for oktober gjennom de siste 10 årene.

Det var ikke spesielt varmt, men heller ikke kaldt. Nedbøren sørget for mer vann enn normalt for de nordiske vannkraftverkene, og i tillegg fikk vi noen solide vindsystemer over Norden og Nord-Europa. Dermed ble det naturen som sendte kraftbørsen noe ned i måneden som gikk.

Dekket 60 prosent av energiforbruket med vind 
Luftmassenes bevegelser viste særlig godt hvor den tyske kraftproduksjonen er på vei: På den siste søndagen i oktober – en dag med mye vind og et lavere kraftforbruk enn ukedagene – dekket Tyskland omlag 60 prosent av sitt energiforbruk med vind.

Merkes godt i Norden
Vindkraften produseres for det meste i Nord-Tyskland, og dette merker Norden godt i sin kraftbalanse. Vindkraften selges billig i markedet, siden det ikke koster vindmølle-eierne noe mer å «kjøpe» den sterke vinden som sørger for ekstra kapasitet.

Samtidig blåser det normalt godt i Norden også under slike forhold, noe som også påvirker markedsprisene.

Prisen på kull var stigende
Mens været leverte rikelig med både vann og vind for å senke prisene, var det kull og kvoter som lå på den andre vektskåla i måneden som gikk.

Prisen på kullkraft var stigende i oktober, sammenliknet med både forrige måned og det siste året. Og som vi vet: Den nordiske strømprisen har alltid vært påvirket av prisen på kullkraft i Europa – som igjen henger tett sammen med veksten og etterspørselen i Asia.

Også i Europa pågår det prosesser som vil påvirke kraftprisene vel så mye som været framover:

Ledestjernen i fornybar-markedet
De grønne er i regjeringsforhandlinger i Tyskland, av mange ansett som ledestjernen i fornybar-markedet, og mange følger spent med på «Brexit»-forhandlingene som avgjør britenes framtidige rolle i CO2–kvotemarkedet i Europa.

Da er det enklere å spå kraftprisene for hele året 2017 under ett, som pr nå ser ut til å bli ca. 15 prosent høyere enn i 2016.