Våra tjänster

Förbrukare

Vi är en elleverantör som hjälper företag att få lägsta möjliga elpris.

Producenter

Vi är en elleverantör som hjälper producenter att få högst möjliga elpris.

Portföljförvaltning

Vi är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden.

Hållbarhet

Vi på LOS Energy har ett grönt utbud med produkter för att möta våra kunder behov.

Energitjänster

Vi på LOS Energy vill skapa hållbara energilösningar till våra kunder.

Administrativa tjänster

Vi på LOS Energy vill att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. 

Om oss

LOS Energy har kunder i alla nordiska länder och är en av Nordens största renodlade elleverantörer till företagsmarknaden.

Vårt namn, "LOS", betyder "lots" på svenska – och en duktig "lots" är vår förebild. Vi ska finnas till hands när du behöver råd, vi ska ha de insikter som ger dig kunskap och vi ska göra oss förtjänta av ditt förtroende så att du kan lita på oss. 

NYHETER

Förväntning om lägre kraftpriser

Snösmältning, starka makroekonomiska signaler och oro i Mellanöstern påverkar kraftpriserna denna vecka.

Import täcker nordisk efterfrågan på el

Det uteblivna vårvädret bidrar till att Norden tvingas importera kraft från Tyskland för att täcka efterfrågan.

Nya toppnotering för kraftpriset

Trots många helgdagar landade påskveckan på ett högre spotpris än veckan innan. Påskvädret får lejonparten av skulden för...

Vårsolens viktigaste uppgift

Samtidigt som sträng vinterkyla och lite nederbörd har gett rekordlåga nivåer i vattenmagasinen och akut behov av snösmältning,...

Detta blir Europas dyraste byggnad

Bygget har en prislapp på över 8,5 miljarder euro och kommer att ge ett kraftöverskott i Norden.

Vårvädret uteblir – elpriserna stiger

Kylan kan bita sig fast i flera veckor och leda till extra stor efterfrågan på el.

Temperaturdriven prisuppgång på el

Lägre temperaturer och svagare resursbalans bidrog till att elpriset skenade iväg uppåt förra veckan.

Väderfenomen gav högt februaripris

Om du undrar vad plötslig stratosfäruppvärmning har med svenska elpriser att göra kommer svaret här. Ledord: vackert väder,...

Högsta elpriset på sex år

Den hårda kylan fortsätter att prägla de nordiska elpriserna.

Hård kyla ger prisuppgång

Kylan som breder ut sig över Norden ökar efterfrågan på el och pressar upp priserna.