Våra tjänster

Förbrukare

Vi är en elleverantör som hjälper företag att få lägsta möjliga elpris.

Producenter

Vi är en elleverantör som hjälper producenter att få högst möjliga elpris.

Portföljförvaltning

Vi är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden.

Hållbarhet

Vi på LOS Energy har ett grönt utbud med produkter för att möta våra kunder behov.

Energitjänster

Vi på LOS Energy vill skapa hållbara energilösningar till våra kunder.

Administrativa tjänster

Vi på LOS Energy vill att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. 

Om oss

LOS Energy har kunder i alla nordiska länder och är en av Nordens största renodlade elleverantörer till företagsmarknaden.

Vårt namn, "LOS", betyder "lots" på svenska – och en duktig "lots" är vår förebild. Vi ska finnas till hands när du behöver råd, vi ska ha de insikter som ger dig kunskap och vi ska göra oss förtjänta av ditt förtroende så att du kan lita på oss. 

NYHETER

Hård kyla ger prisuppgång

Kylan som breder ut sig över Norden ökar efterfrågan på el och pressar upp priserna.

Sällsynt väderfenomen kan höja elpriset

Ett sällsynt väderfenomen gör att väderprognoserna förutser fler högtryck under den närmaste framtiden.

Priset på el sjunker och stiger – samtidigt

Oron för kallt väder gör att marknadsaktörerna höjer prisförväntningarna för resten av vintern.

Tung snö tynger elpriserna

Fläckvis stora snömängder har i januari inneburit stora utmaningar för nätägare, men nederbörden har även lagt ett lock på...

Förnybar energi vinner över kolet

Vädret håller ner elpriset i Norden. I resten av Europa präglas kraftpriserna av restriktioner kopplade till fossil energi.

Nytt rekord för nordisk vindkraft

Natten till tisdagen producerade vindkraftsanläggningarna i Norden mer kraft än alla Nordens kärnkraftsanläggningar tillsammans.

Topp-tre-checklista för årsboksluten

På Kundzonen får du snabbt och enkelt överblick över er elanvändning. Vi har tagit fram en topp-tre-checklista inför årsboksluten.

Ny industri bör rikta blicken mot Norden

Norden har tillgång till stabil förnybar energi och elpriserna förväntas under de kommande åren bli lägre här än i resten...

Repa i lacken för Energiewende

En tysk nyhetsbyrå rapporterar att regeringskoalitionen i Tyskland inte kommer att satsa på att nå klimatmålen som landet...

Massivt snöfall tynger elpriset

Elpriset var lika instabilt som vädret under december månad. Månaden slutade med ett massivt snöfall som tynger elpriset...