Våra tjänster

Portföljförvaltning

Vi är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden.

Förbrukare

Vi är en elleverantör som hjälper företag att få lägsta möjliga elpris.

Producenter

Vi är en elleverantör som hjälper producenter att få högst möjliga elpris.

Miljö

Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. 

Om oss

Selskapet köpte Telge Kraft i 2016 och er nu en av Nordens största renodlade elleverantörer till företagsmarknaden.

Organisationens kjernevirksomhet er att sälja, förvalta och hitta gröna och lönsamma energilösningar för nordiska företag.

Vårt namn, "LOS", betyder "lots" på svenska – och en duktig "lots" är vår förebild. Vi ska finnas till hands när du behöver råd, vi ska ha de insikter som ger dig kunskap och vi ska göra oss förtjänta av ditt förtroende så att du kan lita på oss. Endast på detta sätt kan vi lotsa dig tryggt i hamn. Vi har sammanfattat vad vi står för med orden: InsightPresenceTrust.

NYHETER