Våra tjänster

Förbrukare

Vi är en elleverantör som hjälper företag att få lägsta möjliga elpris.

Producenter

Vi är en elleverantör som hjälper producenter att få högst möjliga elpris.

Portföljförvaltning

Vi är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden.

Hållbarhet

Vi på LOS Energy har ett grönt utbud med produkter för att möta våra kunder behov.

Energitjänster

Vi på LOS Energy vill skapa hållbara energilösningar till våra kunder.

Administrativa tjänster

Vi på LOS Energy vill att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. 

Om oss

Vårt namn, "LOS", betyder "lots" på svenska – och en duktig "lots" är vår förebild. Vi ska finnas till hands när du behöver råd, vi ska ha de insikter som ger dig kunskap och vi ska göra oss förtjänta av ditt förtroende så att du kan lita på oss. Endast på detta sätt kan vi lotsa dig tryggt i hamn. Vi har sammanfattat vad vi står för med orden: InsightPresenceTrust.

NYHETER

Kraftpriserna når nya höjder

Vi måste gå tillbaka fyra år i tiden för att hitta högre kolpriser än dagens. Detta påverkar givetvis de flesta kraftmarknader.

"Happy hour" på den tyska kraftmarknaden

Negativa priser gör att konsumenterna fårpengarna för att förbruka el.

Hur håller du dig uppdaterad om LOS Energy och elmarknaden?

LOS Energy följer utvecklingen på energimarknaderna nära och vi skickar dagligen ut en marknadsanalys till våra kunder.Varje...

Koldioxidpriset drar upp elpriserna

Koldioxidutsläppen i Europa har minskat så mycket att det nu finns ett kvotöverskott motsvarande ett helt års utsläpp i Europa....

​5 goda skäl till varför du bör delta i LOS Energy Day i Stockholm

Onsdagen den 27 september har vi på LOS Energy ännu en gång nöjet att få hälsa dig välkommen till vår årliga energidag i...

Försmak på framtiden

Höga områdespriser i augusti är en försmak på prisvariationer som den förnybara energiframtiden kommer att ge oss.

Priserna pekar uppåt

De sista veckorna har kolpriset varit huvudorsaken till ökade kraftpriser i Norden. Denna vecka ser vi även att nederbördsfattiga...

Svensk kärnkraft: Att vara eller inte vara

I fredags kom nyheten att man investerar i livsförlängande åtgärder för reaktorn Oskarshamn 3 (1 400 MW) fram till 2020.

Värmebölja i Kina höjer elpriser

Alla har inte varit nöjda med årets sommarväder. Samtidigt kan vi trösta oss med att regnvädret avsevärt har förbättrat resursläget...

Den nya, förnybara grundkraften

Vindkraftverk och solceller levererar inte mycket när det är vindstilla eller molnigt. Men vad händer när de sprids över...