Våra tjänster

Förbrukare

Vi är en elleverantör som hjälper företag att få lägsta möjliga elpris.

Producenter

Vi är en elleverantör som hjälper producenter att få högst möjliga elpris.

Portföljförvaltning

Vi är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden.

Hållbarhet

Vi på LOS Energy har ett grönt utbud med produkter för att möta våra kunder behov.

Energitjänster

Vi på LOS Energy vill skapa hållbara energilösningar till våra kunder.

Administrativa tjänster

Vi på LOS Energy vill att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. 

Om oss

LOS Energy har kunder i alla nordiska länder och är en av Nordens största renodlade elleverantörer till företagsmarknaden.

Vårt namn, "LOS", betyder "lots" på svenska – och en duktig "lots" är vår förebild. Vi ska finnas till hands när du behöver råd, vi ska ha de insikter som ger dig kunskap och vi ska göra oss förtjänta av ditt förtroende så att du kan lita på oss. 

NYHETER

Globala energipriser faller, men de europeiska håller i sig

De globalt svagare energipriserna kan vara resultatet av aningen mer pessimistiska utsikter för världsekonomin.

Mörka moln över marknaderna

Det är stora rörelserna på börserna världen över. Efter flera månader av stor optimism på de flesta finansmarknader, ser...

Brexit skakar om kraftpriserna

Den senaste tiden har det varit stora rörelser i råvarupriser, valuta och räntor samtidigt som det har skett en korrigering...

Det milda vädret bidrar till lägre elpriser

Norden står på tröskeln till vintern, och storleken på energilagren blir viktig för vilket elpris vi kan förvänta oss under...

Nervösa råvarumarknader

Kraftmarknaden har på sistone upplevt kraftiga rörelser. Förra veckan präglades av att allt drog i samma riktning – nämligen...

Full storm på marknaden

Det mesta som kan påverka elpriset pekar uppåt. Elpriset för augusti blev det högsta på tio år.

Elpriset fortsätter uppåt

Efter några veckor som präglats av en liten dipp i spotpriset som då tillfälligt legat under 50 €/MWh, tog spotpriset förra...

Elpriset når nya höjder

Spotmarknaden har under de senaste veckorna levererat de högsta sommarpriserna vi har haft på över tio år. För att hitta...

Utsläppsrätter drar upp kraftpriserna

Den europeiska utsläppsmarknaden (EU ETS) har haft sina utmaningar sedan starten i början på 2000-talet. Marknaden, som även...

Varmen gav rekordpris i juli

Värmeböljan medförde att det nordiska spotpriset på el satte rekord i juli. Aldrig tidigare har vi registrerat ett högre...