Våra tjänster

Förbrukare

Vi är en elleverantör som hjälper företag att få lägsta möjliga elpris.

Producenter

Vi är en elleverantör som hjälper producenter att få högst möjliga elpris.

Portföljförvaltning

Vi är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden.

Hållbarhet

Vi på LOS Energy har ett grönt utbud med produkter för att möta våra kunder behov.

Energitjänster

Vi på LOS Energy vill skapa hållbara energilösningar till våra kunder.

Administrativa tjänster

Vi på LOS Energy vill att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. 

Om oss

Vårt namn, "LOS", betyder "lots" på svenska – och en duktig "lots" är vår förebild. Vi ska finnas till hands när du behöver råd, vi ska ha de insikter som ger dig kunskap och vi ska göra oss förtjänta av ditt förtroende så att du kan lita på oss. Endast på detta sätt kan vi lotsa dig tryggt i hamn. Vi har sammanfattat vad vi står för med orden: InsightPresenceTrust.

NYHETER

Nu vill även Nederländerna ha minimipris på koldioxid

Den nya regeringen i Nederländerna vill införa ett prisgolv för att skynda på utfasningen av kolkraft. Detta är glada nyheter...

Besked om ytterligare förseningar för ny kärnkraftsanläggning

Enligt den ursprungliga planen skulle det finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 invigts för närmare tio år sedan. Denna vecka...

Därför ledde inte extremvädret till "nollpriser"

I Norge har extremväder härjat i söder, medan det i Kina fortsatt råder stor osäkerhet kopplat till myndigheternas utfasning...

Nya toppnoteringar på kraftmarknaden

Dyrare kol, ökade koldioxidavgifter och ekonomisk optimism är tre av faktorerna som bidrar till rekordhöga terminspriser...

LOS Energy Day 2017 – en sammanfattning

Vad innebär den gröna vågen och digitalisering för energibranschen, varför är bara några få företag som har nått framgång...

Piska eller morot för ett bättre klimat

Ett grönt fokus hos de centrala statsmakterna ger en mer oförutsägbar miljöpolitik.

Kraftpriserna når nya höjder

Vi måste gå tillbaka fyra år i tiden för att hitta högre kolpriser än dagens. Detta påverkar givetvis de flesta kraftmarknader.

"Happy hour" på den tyska kraftmarknaden

Negativa priser gör att konsumenterna fårpengarna för att förbruka el.

Hur håller du dig uppdaterad om LOS Energy och elmarknaden?

LOS Energy följer utvecklingen på energimarknaderna nära och vi skickar dagligen ut en marknadsanalys till våra kunder.Varje...

Koldioxidpriset drar upp elpriserna

Koldioxidutsläppen i Europa har minskat så mycket att det nu finns ett kvotöverskott motsvarande ett helt års utsläpp i Europa....