Våra tjänster

Portföljförvaltning

Vi är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden.

Förbrukare

Vi är en elleverantör som hjälper företag att få lägsta möjliga elpris.

Producenter

Vi är en elleverantör som hjälper producenter att få högst möjliga elpris.

Miljö

Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. 

Om oss

Selskapet köpte Telge Kraft i 2016 och er nu en av Nordens största renodlade elleverantörer till företagsmarknaden.

Organisationens kjernevirksomhet er att sälja, förvalta och hitta gröna och lönsamma energilösningar för nordiska företag.

Vårt namn, "LOS", betyder "lots" på svenska – och en duktig "lots" är vår förebild. Vi ska finnas till hands när du behöver råd, vi ska ha de insikter som ger dig kunskap och vi ska göra oss förtjänta av ditt förtroende så att du kan lita på oss. Endast på detta sätt kan vi lotsa dig tryggt i hamn. Vi har sammanfattat vad vi står för med orden: InsightPresenceTrust.

NYHETER

Energikommissionen vill fortsatt ha en Energy Only-marknad

Den 9 januari kom den svenska Energikommissionen med sitt slutbetänkande. Slutsatsen är att dagens marknadsdesign fungerar...

Låga magasinsnivåer gör elsystemet fortsatt känsligt under våren

Den hydrologiska situationen i Norden har förbättrats radikalt under de senaste veckorna, men vi har fortsatt betydande underskott...

Elåret 2016: Från bottenpris till lågpris

2016 inleddes med de lägsta elpriserna vi har sett i Norden på femton år. Även om de nu har ökat från bottenprisnivå har...

Elpriset i november: Största prisuppgången på sex år

Kolrusch i Kina och lite nederbörd i Norden påverkade elpriset i november. Resultatet blev den största prisuppgången på el...

Vinterpriser – allt för låg riskpremie i vinterkontrakten

Hösten 2016 har varit extremt nederbördsfattig. I Sverige går vi in i vintern med den lägsta vattenmagasinsfyllnaden sedan...

Fallande kolpriser och rekordlåga vattenmagasin!

Efter en formidabel uppgång sedan mitten av september, har de senaste veckorna bjudit på en rejäl krasch för elpriserna i...

Nasdaq flyttar Market Makers från forwards till futures

Under veckan har det under relativt stor tystnad skett en stor ändring av handeln på elbörsen Nasdaq, i och med att börsen...

Kom och besök LOS Energy på årets vindmässa 26. - 27. oktober

LOS Energy er på plats i monter 12B på årets vindmässa.

LOS AS köper svenskt elbolag

Elleverantören LOS AS har köpt det svenska elbolaget Telge Kraft. För LOS Energy (LOS AS företagsenhet) är uppköpet en strategisk...

Med gasen i botten

Hårdare konkurrens på gasmarknaden bidrog till lägre elpriser i september.