Våra tjänster

Förbrukare

Vi är en elleverantör som hjälper företag att få lägsta möjliga elpris.

Producenter

Vi är en elleverantör som hjälper producenter att få högst möjliga elpris.

Portföljförvaltning

Vi är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden.

Hållbarhet

Vi på LOS Energy har ett grönt utbud med produkter för att möta våra kunder behov.

Energitjänster

Vi på LOS Energy vill skapa hållbara energilösningar till våra kunder.

Administrativa tjänster

Vi på LOS Energy vill att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. 

Om oss

Vårt namn, "LOS", betyder "lots" på svenska – och en duktig "lots" är vår förebild. Vi ska finnas till hands när du behöver råd, vi ska ha de insikter som ger dig kunskap och vi ska göra oss förtjänta av ditt förtroende så att du kan lita på oss. Endast på detta sätt kan vi lotsa dig tryggt i hamn. Vi har sammanfattat vad vi står för med orden: InsightPresenceTrust.

NYHETER

Nytt kraftexportavtal påverkar elpriset

"Energiewende" i Tyskland har skapat en kraftproduktionsboom. Infrastrukturen klarar inte av att hänga med i utbyggnadstakten....

Vindkraftens överskottsdilemma

Vid det gröna skiftet, eller ”Energiwende” som de kallar det i Tyskland, är målet att ersätta fossil energiproduktion med...

Länge leve kärnkraften!

Sverige har en lång kärnkraftshistoria och sektorn har över tid levererat en stor andel av svenskarnas elförbrukning.

Ingen vår för elpriset

Snösmältningen kom igång sent i Norden. Det höll spotpriserna på en relativt hög nivå under stora delar av maj.

Effektstyrning sänker energikostnaderna

Med hjälp av effekttariff får effekttoppar en hög inverkan på näthyran som förväntas fortsätta stiga framöver. Därför är...

Tog kraften i drift

Smarta energilösningar och vilka möjligheter de ger. Det var temat för det branschseminarium som LOS Energy arrangerade 31...

Solen går ner över kolkraften

Energimarknaderna har förändrats mycket de senaste åren och den gröna vågen har verkligen fått fotfäste globalt.

Rekordmycket snö smälter i norr

Snösmältningen har äntligen kommit igång! Och det är inte bara i söder vi ser ökade vattenflöden, utan även i norr i såväl...

Bull-aktier och bear-råvaror

Den globala finansmarknaden anser att glaset är halvfullt, medan råvarumarknaden upplever glaset som halvtomt.

Elförbrukningsrekord beror på den kalla våren

Snösmältningen i fjällen skulle nu ha börjat men dröjer på grund av de låga temperaturer vi har haft denna vår. Nederbörden...