Kontakt

Telefon: 08 - 550 224 00

E-post: contact@losenergy.com

Huvudkontor, Sverige: Storgatan 42 - 151 36 Södertälje

Huvudkontor, Norge: Kjøita 18, 4630 Kristiansand

Postadress: Box 7 - 151 21 Södertälje

Organisationsnummer: 556478-6555

Fakturaadress: LOS Energy AB, FE  160, 831 88 Östersund

Försäljning

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Försäljningschef Energitjänster

Christian Bengtsson

Christian Bengtsson

Chef Affärsutveckling Miljö & Hållbarhet

Lai-San Wong

Lai-San Wong

Affärsutvecklare Miljö & Hållbarhet

Operations

Linda Strand

Chef Business Support

Madeleine Gustafsson

Fakturasamordning

Åsa Magnusson

Åsa Magnusson

Fakturasamordning

Viktor Eidman

Balanstjänster

Gunnar Palmius

Gunnar Palmius

Systemutveckling/systemansvar

Lennart Strömberg

Systemutvecklare

Peter Almstedt

Peter Almstedt

Systemförvaltare/projektledare

Stefan Sylvén

Systemutvecklare