NYHETER

Gaspriset pressas av väderprognoser

Gaspriset pressas av väderprognoser

Den nordiska kraftmarknaden påverkas i hög grad av vädret. Detta ser vi även i Europa, inte minst nu när vi närmar oss vintern. 

Billigare energi, men dyrare el

Billigare energi, men dyrare el

Marknadsaktörerna har lyft prisförväntningarna på elmarknaden både för den kommande vintern och de kommande åren. 

Globala energipriser faller, men de europeiska håller i sig

Globala energipriser faller, men de europeiska håller i sig

De globalt svagare energipriserna kan vara resultatet av aningen mer pessimistiska utsikter för världsekonomin. 

Mörka moln över marknaderna

Mörka moln över marknaderna

Det är stora rörelserna på börserna världen över. Efter flera månader av stor optimism på de flesta finansmarknader, ser nu marknaden ut att lägga mer fokus på de mörka molnen som tornar upp sig vid horisonten.

Brexit skakar om kraftpriserna

Brexit skakar om kraftpriserna

Den senaste tiden har det varit stora rörelser i råvarupriser, valuta och räntor samtidigt som det har skett en korrigering på finansmarknaderna globalt. 

Det milda vädret bidrar till lägre elpriser

Det milda vädret bidrar till lägre elpriser

Norden står på tröskeln till vintern, och storleken på energilagren blir viktig för vilket elpris vi kan förvänta oss under vintern.

Nervösa råvarumarknader

Nervösa råvarumarknader

Kraftmarknaden har på sistone upplevt kraftiga rörelser. Förra veckan präglades av att allt drog i samma riktning – nämligen uppåt.

Full storm på marknaden

Full storm på marknaden

Det mesta som kan påverka elpriset pekar uppåt. Elpriset för augusti blev det högsta på tio år.

Elpriset fortsätter uppåt

Elpriset fortsätter uppåt

Efter några veckor som präglats av en liten dipp i spotpriset som då tillfälligt legat under 50 €/MWh, tog spotpriset förra veckan ett skutt uppåt igen, precis som marknaden förväntat sig. Marknaden förväntar sig nu priser på över 50 €/MWh resten av året och faktiskt ända fram till våren. Även framtidspriserna har gått upp kraftigt.

Elpriset når nya höjder

Elpriset når nya höjder

Spotmarknaden har under de senaste veckorna levererat de högsta sommarpriserna vi har haft på över tio år. För att hitta högre pris, oberoende av årstid, måste vi gå ända tillbaka till den torra vintern 2013. Under två veckor den vintern drog priset iväg till över € 50/MWh.