2017 har varit ett extra vått år

2017 har varit ett extra vått år

Sammanfattningsvis har tillgången på kraft i Norden sett en markant förbättring i år. Nu på upploppet av 2017 kan vi konstatera att vi har gått igenom ett så kallat våtår.

12 procent mer nederbörd än "normalt" har fyllt på magasinen rejält. Vi har gått från att ha ett underskott i resursbalansen till att få ett överskott. Trots att två reaktorer har lagts ner har kärnkraften producerat bra under 2017 i förhållande till de senaste tio åren.

Vindkraft på frammarsch
Det har även vindkraften. Norden satsar alltmer på förnybar energi med bland annat en kraftig utbyggnad av vindkraften. 2017 hade vi närmare 20 TWh mer vindkraftsproduktion i Danmark och Sverige jämfört med för tio år sedan.

Export av överskott
Efterfrågan under senare år har varit relativt stabil. Mycket av överskottet har därför exporterats ut i Europa.

Internationella energipriser har sett en uppåtgående trend under året som gått. Men på grund av måttlig efterfrågan och den goda resurssituationen har detta haft mindre betydelse för kraftpriserna i Norden.

Sammantaget har detta gett en uppgång i kraftpriserna jämförbar med i fjol (+ 9 procent), men detta är ändå bland de lägsta årspriserna under de senaste tio åren (- 17 procent lägre än tioårssnittet).

Veckokommentar om elmarknaden från LOS Energy

 

Vill du också få vår analys til din e-postadress?