Danskarna har medvind

Danskarna har medvind

Den massiva utbyggnaden av vindkraft under senare år har gjort elmarknaden mindre beroende av fossila energikällor. Samtidigt är prisrörelserna betydligt större än tidigare. 

Förra onsdagen medförde ett lågtryck att Danmark producerade mer vindkraft än vad danskarna själva förbrukade. I grannlandet Tyskland producerade vindkraften över hälften av tyskarnas strömförbrukning. Energimarknaden löste de stora kraftvolymerna genom att distribuera kraften i riktningar där det förelåg behov av el. När både danskar och tyskar släckte ljuset natten till torsdagen, föll elpriset till under noll i några timmar. En mättad marknad i Danmark och Tyskland ledde till att exporten av el från Norge vändes till import.

Tack vare mycket vind i både Danmark och Tyskland pressades priserna ner i hela Norden.

LOS Energy följer utvecklingen på energimarknaderna på nära håll och sänder en marknadsuppdatering varje vecka.