Det blåser upp – priset går ner

Det blåser upp – priset går ner

Vädret har präglat elmarknaden den sista veckan. Norden har fått en rejäl påfyllning av nederbörd, väldigt mycket vind och milda temperaturer.

Lågtryckssystemen som härjar över Norden har bidragit till att dra ner elpriset. Förra veckan startade dygnspriset spot på närmare 40 euro, vilket är det högsta priset hittills under 2017. Tack vare hög vindkraftsproduktion denna vecka kunde årets lägsta timpriser registreras i både Danmark och Sverige.

Negativa priser i Danmark
Natten till onsdagen såg vindkraften till att man var tvungen att exportera överskottsel från Danmark och Sverige vilket dämpade priserna i Östeuropa, Norge och Tyskland. Trots exporten lyckades inte danskarna exportera tillräckligt med el för att hålla priserna över noll. Det resulterade i negativa priser under några timmars tid, det vill säga att konsumenterna istället för att betala fick pengar för att förbruka el. I Sverige stannade priset på strax över fyra euro/MWh.

Osäker framtid för elcertifikatmarknaden
Myndigheterna i Norge och Sverige förhandlar nu om fortsatt utbyggnad av förnybar energi efter 2020. Svenskarna vill bygga ut mer, medan Norge tills vidare har sagt nej till att finansiera fortsatt utbyggnad. Resultatet från dessa förhandlingar får vi veta inom kort.

LOS Energy följer utvecklingen på energimarknaderna på nära håll och sänder en marknadsuppdatering varje vecka.