Kolpriserna på nya högstanivåer

Kolpriserna på nya högstanivåer

Det är fyra år sedan kolpriserna var så höga som de är nu, vilket självklart påverkar kraftpriserna i Europa. Det rådande resursläget i vattenmagasinen gör dock att de nordiska priserna håller sig stabila medan kraftpriserna i resten av Europa ökar.

De nordiska kraftpriserna påverkas i hög grad av de europeiska kraftpriserna. Men på senare tid har skillnaden mellan priserna i Norden och Europa ökat. De nordiska kraftpriserna håller sig stabila medan de tyska terminspriserna fortsätter att nå nya toppnivåer.

Det är den goda resurstillgången på vatten som förklarar varför de nordiska priserna inte stiger lika mycket som de tyska.

Kol avgör kraftpriserna
Marknadsbalansen på kolmarknaden är ansträngd och kolpriset har stigit konstant sedan början av 2016. Europa är helt beroende av kolkraft och priset på kol avgör därför i stor utsträckning priset på kraft.

Denna vecka spränger priset för kol som levereras nästa år den psykologiska gränsen på 90 dollar. Det är det högsta priset sedan maj 2013.

Olja och gas blir dyrare
Kolpriset påverkas även av svängningar i andra energipriser som olja och gas. Denna vecka är priset på båda dessa råvaror på väg upp.

En explosion på en gasterminal i Österrike ledde i tisdags till en uppgång i gaspriset. Detta påverkar i sin tur kolpriset och i förlängningen de tyska terminspriserna.

Vill du också få vår analys til din e-postadress?