Onormal normalsituation på elmarknaden

Onormal normalsituation på elmarknaden

Det oförutsägbara vintervädret har gett oss en onormal normalsituation på elmarknaden. Tack vare stora mängder vatten och snö återfinner vi de nordiska prisvinnarna i Nordnorge.

Grossistpriset för el levererad i Stockholm i mars hamnade på 29 öre/kWh. Detta är runt ett öre lägre än i februari. Priset är 14 % lägre än genomsnittet för de sista tio åren, men ändå ett högre pris för mars än vi har varit vana vid om vi ser tillbaka på de senaste åren.

Högre priser
Elpriset i Norge varierar i takt med internationella energipriser, dock under försättning att förhållandena för vattenkraften är normala. Detta utgör också förklaringen till varför priserna i mars har legat högre än genomsnittet för mars månad under de senaste tre åren.

Orsaken är helt enkelt att vi nu ser ett lyft i de internationella energipriserna jämfört med tidigare. Spridningseffekterna märks omedelbart även här hemma.

Normalt
Ser vi på förhållandena för vattenkraftsproduktion i hela Norge har de normaliserats under loppet av mars månad. Så har det inte varit på ett tag: I över ett år har både vatten- och snömängder legat under de vanliga nivåerna när vi ser till Norge som helhet.

Onormalt
Men så snart vi lämnar genomsnittssiffrorna och tittar närmare på de enskilda regionerna var för sig ser bilden inte helt normal ut. Fördelningen är nämligen ovanligt sned: Medan Sydnorge har haft lite nederbörd under de senaste månaderna, har Nordnorge haft avsevärt mer än normalt.

I norr ser vi att snö och vatten har samlats i stora mängder under de senaste månaderna. Detta överskott betyder att vattenkraftsproducenterna är villiga att producera el till lägre priser än resten av Norden.

Årets vinterprisvinnare
Nordnorge har därmed varit den stora prisvinnaren denna vinter med Nordens lägsta priser. I Sverige och Danmark är det andra orsaker som spelar in: Här har en stor utbyggnad av vindkraft satt sin prägel på priserna under mars månad och det blåsiga vädret har därmed gett förmånliga elpriser även här. I denna jämförelse har Oslo dragit det kortaste strået med både lite snö och för få vindkraftsinstallationer. Detta ledde till högt elpris och att den norska huvudstaden prismässigt blev förloraren i mars, tätt följt av Väst- och Sydnorge.

Inga tecken på höjda priser framöver
Vad kan vi vänta oss framöver? Marknadspriserna tyder på att 2017 prismässigt i hög grad kommer att likna 2016. Framåt sommaren kommer grossistpriserna att falla till under 20 öre. På längre sikt – framåt 2020 – kommer även ny energiproduktion in på marknaden, något som skapar förväntningar om lägre priser än vi har sett under loppet av både 2016 och 2017.