Alla pratar om EKL!

Alla pratar om EKL!

Just nu sitter många av våra lite större svenska kunder och lägger en sista hand vid sina energikartläggningsrapporter som skall vara inskickade till Energimyndigheten senast 12 april i år.

EKL står för Lagen om energikartläggning i stora företag och är en del av EU:s energieffektiviseringsdirektiv, vilket syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Lagen trädde i kraft 2014 och den 12 april i år skall den första EKL-rapporten vara klar. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år framöver. Kartläggningen görs antingen inom ramen för ett certifierat energi- eller miljöledningssystem eller av en certifierad energikartläggare.

Fram till idag har cirka 1100 företag i Sverige registrerat att de berörs av EKL. Det företag som berörs sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år. Även verksamheten som bedrivs utan vinstsyfte så som offentliga verksamheter kan räknas som företag.

Energikartläggningen skall ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

Vi på LOS Energy brinner för hållbarhetsfrågorna eller bärkraftighetsfrågorna, som vi säger på norska. Vi tycker att alla metoder som ökar energieffektiviteten är jättebra! Som ett bevis på vårt engagemang kommer vi att lansera en energieffektiviseringsfond under våren. Där kan våra kunder ansöka om bidrag för att förverkliga sina energieffektiviseringsprojekt. Håll gärna utkik på vår hemsida för mer information!