Därför ledde inte extremvädret till "nollpriser"

Därför ledde inte extremvädret till "nollpriser"

I Norge har extremväder härjat i söder, medan det i Kina fortsatt råder stor osäkerhet kopplat till myndigheternas utfasning av kolproduktionen. En kombination av dessa faktorer har resulterat i mycket varierade kraftpriser den senaste veckan, men "nollpriserna" har uteblivit.

Ett kraftigt lågtryck slog till i Sydnorge under den gångna helgen. Lågtrycket kategoriserades inte i förväg som något extremväder och fick därför inget namn. Nederbörden var kraftig på många platser, men mest extrem blev den på Sørlandet. Här ledde nederbörden till stora översvämningar.

Inga "nollpriser" Fyllnadsgraden i magasinen är normalt som högst denna tid på året. I år är det inget undantag. När det kommer så extrema mängder med nederbörd som i helgen blir det därför omöjligt att fånga upp och ta vara på allt. Mycket av det överflödiga vattnet leddes därför direkt vidare till havet utan att gå via något kraftverk. För att begränsa skadorna längs vattenvägarna släpptes vattnet fram så kontrollerat som möjligt. Skälet till att vi inte såg "nollpriser" i samband med översvämningen är att mycket av nederbörden inte gick till kraftanläggningen och att översvämningen var relativt koncentrerad till vissa vattendrag.

Vi såg något lägre kraftpriser natten till måndagen. Denna prisnedgång påverkades också av de låga priserna på den tyska kraftmarknaden. Under denna period producerades stora mängder vindkraft i Tyskland.

Stora variationer på kraftmarknaden Nederbörden som har kommit de sista dagarna har lett till en förbättrad resurssituation. Det är alltjämt mycket osäkerhet kopplad till kolproduktionen och priserna på kolkraft fluktuerar därefter. En kombination av nederbörden och osäkerheten på kolmarknaden har lett till en berg-och-dalbane-effekt på den nordiska kraftmarknaden under de senaste dagarna.

En kolmarknad i kontinuerlig förändring Den globala kolmarknaden präglas av otydliga signaler från Kina. För att försöka begränsa luftföroreningarna den kommande vintern visar myndigheterna i Kina kontinuerligt ökad vilja att minska kolanvändningen. Som ett grepp för att förhindra förorenad luft har de infört regleringar mot kolkraftsindustrin och energikrävande industri som är beroende av kolkraft.

Det är ännu inte känt exakt vad regleringarna för att begränsa kolanvändningen i Kina innebär och när de kommer att träda i kraft. En konsekvens av detta är att priserna på kol i Kina är mycket oöverskådliga. Den kaotiska situationen i Kina påverkar hela kolmarknaden i Asien.

Stor osäkerhet på kolmarknaden kombinerat med våldsamma nederbördsmängder har skapat en stor osäkerhet på den nordiska kraftmarknaden, detta är en osäkerhet som kommer att prägla kraftmarknaden ett tag framöver. De senaste dagarnas händelser på kraftmarknaden är ett bra exempel på hur kraftmarknaden kan bli under de kommande åren. Med ett stadigt grönare fokus blir vi mer beroende av förnybar energi och naturens krafter är det ingen som kan styra.

Veckokommentar om elmarknaden från LOS Energy

LOS Energy följer utvecklingen på energimarknaderna på nära håll och sänder en marknadsuppdatering varje vecka.

Vill du också få vår analys til din e-postadress?