Hållbara och lönsamma energilösningar

Hållbara och lönsamma energilösningar

LOS Energy har kunder i alla nordiska länder och är en av Nordens största renodlade elleverantörer till företagsmarknaden.

Vårt namn, "LOS", betyder "lots" på svenska – och en duktig "lots" är vår förebild. Vi ska finnas till hands när du behöver råd, vi ska ha de insikter som ger dig kunskap och vi ska göra oss förtjänta av ditt förtroende så att du kan lita på oss. Endast på detta sätt kan vi lotsa dig tryggt i hamn. Vi har sammanfattat vad vi står för med orden: InsightPresenceTrust.

För oss på LOS Energy betyder det att vi vill vara:

  • En aktör som har insikt och ger dig kunskap.
  • En aktör som finns där när du behöver råd och som förstår dina utmaningar och möjligheter.
  • En aktör som du litar på när du behöver översikt och kontroll.

I KORTHET OM LOS ENERGY

  • Företaget är en av Nordens ledande energileverantörer och vi förvaltar totalt över 20 TWh, vilket motsvarar en årlig konsumtion på cirka 1,3 miljoner hushåll.
  • Vår kärnverksamhet är portföljförvaltning av elinköp/-försäljning. Vi har som mål att sänka energikostnaderna genom att sälja, förvalta och identifiera energilösningar anpassade efter kundens behov.
  • Under flera år har verksamheten legat i toppen i EPSI Rating, Norges oberoende kundnöjdhetsanalys.
  • LOS Energy är ISO 14001 certifierad i Sverige.
  • LOS Energy är ett helägt dotterbolag till Agder Energi AS, med kontor i Oslo, Kristiansand, Södertälje, Göteborg och Arendal.