Elförbrukningsrekord beror på den kalla våren

Elförbrukningsrekord beror på den kalla våren

Snösmältningen i fjällen skulle nu ha börjat men dröjer på grund av de låga temperaturer vi har haft denna vår. Nederbörden har drabbat de nordligaste områdena i Norden särskilt hårt i vinter.

I Norge sattes det, mycket på grund av låga temperaturer, elförbrukningsrekord under april månad. Även i de andra nordiska länderna har det varit hög efterfrågan på kraft till följd av kallt vårväder.

Rabatterad vattenkraft
Meteorologerna förväntar sig att temperaturerna kommer att gå tillbaka till normalt och hålla sig där fram mot mitten av maj. Vattenkraftsproducenterna i nordområdet jobbar därför på att sänka nivån i magasinen för att göra plats för all snö som kommer att smälta. För att frigöra kapacitet säljer de el till rabatterade priser i förhållande till resten av Norden.

Fortsatt billigast el i Nordnorge
Sidan september i fjol har Nordnorge haft kraftpriser under genomsnittet för Norden. Under vintern har elpriset legat mellan 15 och 20 procent under snittpriset jämfört med resten av den nordiska befolkningen. Snösmältningen har inte kommit igång ännu och det blir spännande att se om årets snösmältning i nord kommer att ske fint och prydligt eller om vi får en ketchupeffekt.

Veckokommentar om elmarknaden från LOS Energy

LOS Energy följer utvecklingen på energimarknaderna på nära håll och sänder en marknadsuppdatering varje vecka.

Vill du också få vår analys til din e-postadress?