Energipriset upp denna vecka

Energipriset upp denna vecka

Normalt väder för årstiden, stabila priser på fossila råvaror och mindre oroligheter globalt gör att energipriset rörde sig sidled första halvan av veckan. Torsdag och fredag bjöd på stigande pris.

Snösmältningen har förbättrat den hydrologiska situationen, högre temperaturer sänker efterfrågan på el och i det korta perspektivet finns mer vatten tillgängligt. Spotpriset faller därför en aning jämfört med förra veckan. Marknadsaktörerna förväntar sig något lägre pris för sommaren men prognostiserar högre priser för hösten och nästa vinter.

Svängningar
Priset på utsläppsrätter är på ungefär samma nivå som förra veckan medan kolpriset är något upp. Priset på att producera kolkraft har stigit med knappt 1 €/MWh och en stor faktor till uppgången är valutaeffekten då dollarn blivit dyrare.

God tillgång på kol – priset ändå upp
Det rapporteras om en god tillgångssituation på kolmarknaden, men prispressen är ändå inte stor. Goda makrosiffror och ett starkt oljepris har bidragit till att kolpriset ändå är upp från förra veckan. Priset på el för kommande kvartal och år är upp med över 1 €/MWh sedan förra veckan.

Vill du också få vår analys til din e-postadress?