Förnybar energi vinner över kolet

Förnybar energi vinner över kolet

Vädret håller ner elpriset i Norden. I resten av Europa präglas kraftpriserna av restriktioner kopplade till fossil energi.

Resurssituationen i Norden är väldigt god och behovet för att importera europeisk kolkraft i nuläget är mindre.

Detta påverkar priset
I huvudsak är det två faktorer som påverkar prissättning på kraft i Norden: Resurssituationen i Norden och elpriserna i resten av Europa. Vi byter kontinuerlig kraft med Europa, och de europeiska priserna präglar givetvis priserna i Norden.

Kraftmarknaderna är sammanlänkade
Under bra perioder är Norden självförsörjande med energi från förnybara källor. Resten av Europa är i mer eller mindre utsträckning beroende av energi från fossila källor. Priset på kol har stigit sedan 2015 och i resten av Europa stiger därför priset på el i takt med kol- och koldioxidpriset. Detta bidrar till att höja prisförväntningarna på el i Europa. Men även för Norden eftersom kraftmarknaderna är sammanlänkade.

Priset måste vara lägre
För att det ska exporteras el från Norden ut till Europa måste de nordiska elpriserna vara lägre än de europeiska. Marknaden tolkar den rådande situationen som att det kommer att exporteras mer än det behöver importeras i Norden och detta pressar ner priserna ytterligare.

Vädret vinner
Duellen mellan vädret och kolet har alltid varit centralt för prissättningen i Norden. Men under det senaste året har kampen skärpts och det är till slut vädret som har gått segrande ut – med god hjälp av en massiv vindkraftsutbyggnad.

Veckokommentar om elmarknaden från LOS Energy

 

Vill du också få vår analys til din e-postadress?