Förväntar en ökad efterfrågan på el

Förväntar en ökad efterfrågan på el

Efter 15 år nästan helt utan ökande efterfrågan kommer vi nu att se den öka under åren fram till 2020.  Det framgår av en rapport skriven av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). 

Från 2000 till 2015 ökade elförbrukningen i Norge med ynka 5,6 procent. Bara under det senaste året har efterfrågan ökat med 2,7 procent. NVE tror att denna ökning kommer att fortsätta och pekar på flera sektorer där man förväntar sig ökad efterfrågan. Nya datahallar, elektriska färjor och övergång från eldningsolja till el är områden som bidrar till att trissa upp förväntningarna på en betydligt högre efterfrågan.

Elektrifieringen påverkar elpriset
Under det senaste decenniet har elprisanalyser koncentrerat sig på utbudssidan på marknaden. Om NVE får rätt i sina antaganden kommer efterfrågan i ännu högre utsträckning bidra till att avgöra framtidens elpriser.