Förväntning om lägre kraftpriser

Förväntning om lägre kraftpriser

Snösmältning, starka makroekonomiska signaler och oro i Mellanöstern påverkar kraftpriserna denna vecka.

Snösmältningen har börjat och denna vecka har vi tillflöde av vatten både till magasin och älvar som överskrider de normala nivåerna för årstiden. Prognoser visar att det kan ta något längre tid än vad som är normalt för årstiden innan all snö har smält. Detta innebär att det högsta vattenflödet kommer att infalla närmare sommaren.

Lägre priser
Både spotmarknaden och terminspriserna för innevarande år har reagerat på den omedelbara förbättringen av den hydrologiska situationen. Marknaden förväntar sig nu något lägre priser den närmaste tiden jämfört med vad vi såg förra veckan. Detta beror på snösmältningen och att meteorologerna räknar med mer nederbörd framöver. Högre temperaturer minskar även marknadens efterfrågan på el. Även detta bidrar till att dämpa priserna.

Oljepriset hålls uppe
Det är framförallt internationella energipriser som styr utvecklingen för kontrakten på lite längre sikt. Dessa påverkas av starka makroekonomiska signaler från i stort sett alla hörn av världen och oro i Mellanöstern som bidrar till att hålla upp oljepriset.

Tio procent upp
På kolmarknaden rapporteras det om god tillgång på kol. Ändå har priset på kol stigit i takt med andra energipriser. På tisdagen var det en nedgång i kolpriset vilket kan ha triggats av nya importbegränsande regleringar i Kina. Totalt har priset på kol gått upp med nästan tio procent inom loppet av knappt en månad.

Vill du också få vår analys til din e-postadress?