Högsta elpriset på sex år

Högsta elpriset på sex år

Den hårda kylan fortsätter att prägla de nordiska elpriserna.

Onsdag denna vecka var temperaturen som lägst, men nästan lika låga temperaturer i kombination med mindre vind under torsdagen resulterade i det högsta spotpriset på 6 år i delar av Norden.

Slipper undan
På torsdag toppar priset för Norden på 65,42€/MWh. Invånarna i södra och norra Norge samt i västra Danmark klarade sig lindrigast undan. Övriga delar av Norden får på torsdagen finna sig i ett snittpris på över 90 €/MWh, med ett högsta timpris på 250 €/MWh, vilket är det högsta priset på sex år i några av prisområdena.

Fortsätter att stiga
Medan spotpriset fortsätter att stiga ser vi faktiskt en nedgång i terminpriserna (framtidspriserna). Orsakerna är flera: priset på både kol, olja och gas har justerats ner under senaste veckan. Dessutom förefaller det som att terminspriserna i Norden prisades högt i överkant förra veckan. Nu är marknadsaktörerna något mindre spända och justerar därför ner priserna en smula.

Påverkar vattenresurserna
Under loppet av februari har överskottet av vattenresurser i Norden naggats rejält i kanten. Överskottet ser ut att försvinna helt under loppet av mars. Om köldperioden fortsätter längre än prognostiserat kommer detta kunna dränera en större andel av vattenresurserna i Norden. Ett sådant scenario kan resultera i att vi har mindre resurser än normalt och på lång sikt kommer detta att bidra till att hålla terminspriserna uppe.

Vill du också få vår analys til din e-postadress?