Högsta kraftpriset på nästan två år

Högsta kraftpriset på nästan två år

Med 51,88 €/MWh såg vi på onsdagen i denna vecka en ny toppnotering för systempriset i år.

Faktiskt är detta det högsta systempriset på två år. Enligt prognoserna kommer kylan att bita sig fast i ytterligare några dagar. Så det är inte osannolikt att vi kan få se nya toppnoteringar senare i veckan.

Överskott i magasinen
Resurssituationen har förbättrats ytterligare den sista tiden. Norden har nu ett bra hydrologiskt överskott. Detta finns som lager i vattenmagasin och snö i fjällen.

Flaskhalsen är effekt
Men trots en god resurssituation ökar spotpriset. Det är inte brist på energi som är flaskhalsen, utan förmågan att leverera mycket kraft på en gång. På branschspråk kallas detta effektprissättning. Priset stiger även om mängden lagrad energi är mycket god. Den knappa resursen på marknaden är produktions- och distributionskapacitet.

Detta är inte ovanligt för vintermånaderna. Denna effekt förstärks när vi ser hög temperaturpåverkad efterfrågan i Norden sammanfalla med låg vindkraft i Tyskland.

Ostadiga väderprognoser
Väderprognoserna visar nu att december kan bli lite kallare än normalt och därmed har marknadsaktörerna prisat upp kontrakten för december. Detta av rädsla att det kan bli fler dagar med effektprissättning. Väderprognoserna varierar tidvis ganska mycket, så framöver kan vi förvänta oss stora rörelser i terminspriserna i båda riktningarna.

Veckokommentar om elmarknaden från LOS Energy