”Happy hour” på den tyska kraftmarknaden

”Happy hour” på den tyska kraftmarknaden

Negativa priser gör att konsumenterna får
pengarna för att förbruka el.

Natten till måndagen blev det åter negativa priser på den tyska kraftmarknaden. Detta sker när producenterna inte lyckas reglera produktionen och då tvingas de konkurrera för att bli av med strömmen.

Vittnar om en marknad i obalans Både den tyska och den danska kraftmarknaden har under senare år haft negativa priser då och då. Det är självklart trevliga nyheter för konsumenterna som får betalt för att förbruka el. Men det vittnar även om en marknad i obalans.

Sett över tid är det inte hållbart med negativa priser. Men det kommer att förekomma då och då även under de närmaste åren.

Kärnkraften står på dödslistan Tysklands "Energiwende" innebär bland annat att man ska bygga mer förnybar kraftproduktion och att kolkraftproduktionen ska fasas ut. Efter Fukushima-olyckan har även kärnkraften satts upp på ”dödslistan”.

Kärn- och kolkraft representerar en förutsägbar och jämn kraftproduktion, medan sol- och vindkraft ger en mer oförutsägbar kraftproduktion. Tysklands satsning på ”Energiwende” gör det svårare att hålla kraftmarknaden i balans. Därför kommer det att förekomma kortare perioder med för mycket eller för lite kraft på marknaden.

Veckokommentar om elmarknaden från LOS Energy

LOS Energy följer utvecklingen på energimarknaderna på nära håll och sänder en marknadsuppdatering varje vecka.

Vill du också få vår analys til din e-postadress?