Kraftpriserna når nya höjder

Kraftpriserna når nya höjder

Vi måste gå tillbaka fyra år i tiden för att hitta högre kolpriser än dagens. Detta påverkar givetvis de flesta kraftmarknader.

Ökningen av kraftmarknadens framtidspriser fortsätter även denna vecka. När det gäller kontrakten för 2018 måste vi gå ända tillbaka till slutet av 2014 för att hitta ett högre pris. Även det aktuella priset på kol har inte varit högre sedan 2014. Kombinationen av dyrare kol och ett högre pris på koldioxidutsläpp bidrar till dyrare kolkraft.

Nya toppnnoteringar Detta i sin tur drar upp de nordiska elpriserna. Vi ser även högre priser på andra marknader. Oslobörsen har sett nya toppnoteringar denna vecka. Detsamma gäller aktiemarknaderna i USA och Japan. Råvarupriset på bland annat olja och aluminium håller sig också på en hög nivå.

Prisökningen på dessa marknader beror på olika faktorer. Till exempel bidrar bristande tillgång på kol i Asien till att trissa upp kolpriset och i USA förstör extremvädret infrastrukturen. Detta gör att oljepriset stiger, något som i sin tur drar upp aktiekurserna på Oslobörsen.

Cyklisk uppgång Kan detta även vara ett tecken på en bredare cyklisk uppgång – både på de finansiella marknaderna och på råvarumarknaderna? Kanske är det en del av en återupphämtning efter en lång period med svag tillväxt och låga räntor som nu prisas in på marknaderna?

Svaret är komplext, men vi vet att detta är globala marknader som påverkar varandra, något som i sin tur leder till ett brett lyft.

Veckokommentar om elmarknaden från LOS Energy

LOS Energy följer utvecklingen på energimarknaderna på nära håll och sänder en marknadsuppdatering varje vecka.

Vill du också få vår analys til din e-postadress?