Lönsam flexibilitet med LOS Switch

Lönsam flexibilitet med LOS Switch

LOS Switch är en lösning som ger företag möjlighet att tjäna pengar samtidigt som man erbjuder ström till andra – och slår ett slag för miljön, säger Andreas Myhre, kraftmarknadsexpert i LOS Energy.

Switch bidrar till att bevara balansen mellan förbrukning och produktion av el. Samhället är helt beroende av en säker och stabil elförsörjning där det alltid tillförs lika mycket el till nätet som marknaden förbrukar. I enskilda situationer kan dock samhällets elförbrukning öka så mycket att man får problem att bevara balansen och i värsta fall blir det mörkt.

Använder "oanvänd" el
Det är ju inte så att industriföretag behöver full elkapacitet varenda minut året runt. Så varför kan inte "oanvänd" el föras tillbaka till nätet och dem som behöver den? Det är just det som vår lösning med smarta nät handlar om, berättar Andreas Myhre och förklarar:
– LOS Switch är ett system som vid behov kopplar ur strömkretsar hos företag vi har avtal med. Urkopplingen sker under en överenskommen tidsperiod där uppdragsgivaren själv definierar hur länge man kan vara utan el. Rent praktiskt är det enda som installeras en liten låda som gör det möjligt att fjärrstyra enskilda strömkretsar hos kunden. Om många och stora förbrukningspunkter kopplas ur samtidigt, bidrar det till att minska belastningen på elnätet och balansen blir enklare att upprätthålla.

Lönsam flexibilitet
LOS Energy är den första energileverantör som gör detta kommersiellt tillgängligt.

– Företag som väljer denna lösning tjänar pengar på el de inte förbrukar, vi tjänar på att sälja tillbaka den "outnyttjade" elen till marknaden och tillsammans bidrar vi till att hjälpa miljön genom att dämpa behovet av investeringar i elnätet och utbyggnad av flera elkablar, säger Andreas Myhre.

Tyskland visar vägen
I Europa, och framförallt i Tyskland, finns flexibilitetsmarknader. På denna marknad frigör stora elförbrukare kraft genom att minska sin egen förbrukning eller genom att hämta el från batterier.

– Tyskland visar att det finns ett stort behov av automatiserade funktioner baserade på artificiell intelligens och realtidsanalys, vilket är just det som vårt smarta nät erbjuder. Innovativ teknik samlar in realtidsdata från nätet och kombinerat med väderdata och erfarenhetsdata gör detta att vi alltid kan leverera en säker och flexibel elförsörjning. Alla data överförs till molntjänster där systemet hela tiden optimerar elen. Smarta nät är framtidens lösning för elnät, avslutar Andreas Myhre.