Massivt snöfall tynger elpriset

Massivt snöfall tynger elpriset

Elpriset var lika instabilt som vädret under december månad. Månaden slutade med ett massivt snöfall som tynger elpriset vid övergången till det nya året.

Priset för december slutade på 30,92 €/MWh. Bortsett från samma månad 2015, som var det billigaste elåret på femton år, måste vi gå tillbaka till 2004 för att hitta ett lägre snittpris för december. Detta trots relativt höga energipriser internationellt på olje-, kol- och gaskraft.

Vi hade stora mängder nederbörd under hela 2017 och nederbörden kan ta mycket av äran för de låga priserna.

På grund av negativa priser fick danskarna på Jylland pengar av elbolaget för att steka den traditionella fläskstegen på julafton. De fick även det lägsta snittpriset under december. Grannarna i Malmö däremot tvingades betala det högsta priset för el under december månad.

En god situation
2017 blev ett vått år i Norden. Det gör att vi går in i det nya året med en mycket god resurssituation. Mängder av snö i fjällen kommer att smälta när temperaturen stiger och det finns dessutom gott om vatten i magasinen.

Detta påverkar även framtidspriserna som har pressats ner. 2018 kan bli ett billigare el-år än 2017.

I Norden byggs det konstant nya anläggningar för kraftproduktion. Mest i form av vindkraft. Och varje år sätts det nya rekord i produktionskapaciteten. Detta kommer att fortsätta några år framöver. Det är känt att en del anläggningar som producerar fossil energi ska läggas ner de kommande åren. Ändå förväntar sig marknadsaktörerna på kraftbörsen att priserna kommer att pressas neråt under de kommande åren.

Högre priser i resten av världen
Internationella energipriser har gått upp under sista året i form av högre priser på kol-, olje- och gaskraft. Detta gör att "folk i gemen" kommer att betala ett högre energipris under kommande år. Men det gäller inte för oss i Norden. Ökningen i energivolym från förnybar energi övertrumfar prisuppgången på fossila bränslen. Detta gör att länder som har satsat på utbyggnad av förnybar energi kommer att ha en väsentligt lägre energikostnad än länder som är beroende av fossil energi.

 

Vill du också få vår analys til din e-postadress?