Negativa elpriser i Europa

Negativa elpriser i Europa

Maj har hittills bjudit Europas invånare på mycket gratis el.

1 maj firades med negativa priser i Tyskland. Hela 18 timmar fick tyska konsumenter betalt för att förbruka el. Dessa timmar skedde en massiv import mellan Norden och kontinenten via kablar. Samtidigt fick vi även in en massiv påfyllning av nederbörd i det nordiska kraftsystemet.

Import under alla dygnets timmar
I Norden tvingades inte producenterna betala konsumenterna för elleveranser. Danmark hade som lägst ett pris på 0,13 €/MWh den 1 maj medan Sverige och Finland landade på 4 €/MWh som lägsta pris. Norge har så pass mycket reglerbar kraftproduktion att priserna inte gick lägre än 22 €/MWh. Norge importerade därmed från Danmark, Sverige och Finland under dygnets alla timmar den 1 maj, samtidigt som man exporterade till Nederländerna.

Begränsningar i reglerbarheten
Orsaken till priskollapsen i Tyskland är att mycket av kraftproduktionen är trögreglerad. Det innebär att det är svårt att dra ner kraftproduktionen på kol- och kärnkraftverk bara för ett dygn. När det dessutom kommer in mycket el från vindkraft och solenergi lyckas Tyskland inte undvika negativa priser. Det finns även begränsningar i reglerbarheten när det gäller kraftproduktionen i Danmark och i viss utsträckning även i Sverige, medan reglerbarheten av vattenkraften i Norge är mycket god.

Dras ner på kort sikt
Prisnivån på kraft i Europa påverkar de nordiska priserna. Därför ser vi att spotpriserna på kort sikt dras ner dagar som dessa. Priserna längre fram, på terminsmarknaden, dras upp i förväntan om att priserna i Europa ska stiga i takt med bland annat kolpriset.