​Ny fas inom havsbaserad vindkraft

​Ny fas inom havsbaserad vindkraft

Vindkrafthistorien har nått ännu en milstolpe. Havsbaserad vindkraft ska nu byggas helt utan ekonomiskt stöd.

Tyska EnBW och danska Dong Energy har i två olika auktioner förpliktat sig till att utan ekonomiskt stöd bygga havsbaserad vindkraft i Nordsjön, skriver nyhetsbyrån Montel. Bolagen hävdar att nya vindturbiner med en effekt på 15 MW, anslutning till befintlig infrastruktur och utökad koncessionsperiod från 25 till 30 år räcker för att investeringen ska vara lönsam hela 2020-talet. Kapaciteten på de planerade vindturbinerna är dubbelt så stor som de största installerade vindturbinerna idag.

Priset på vindkraft reducerat med 40 procent
I samma auktioner fanns det andra entreprenörer som också vann koncessioner för utbyggnad, men då med ekonomiskt stöd. Tidigare analyser har visat att investeringar i vindkraft till havs kräver betydligt högre ersättning än marknadspriset på el. Tidigare auktioner har som lägst gett ett garanterat pris på 49,90 €/MWh till utvecklaren. Eftersom elpriserna i Tyskland ligger kring 30 €/MWh de närmaste åren betyder det att Dong och EnBW förväntar sig att producera vindkraft till en kostnad som är 40 procent lägre jämfört med tidigare auktioner.

LOS Energy följer utvecklingen på energimarknaderna på nära håll och sänder en marknadsuppdatering varje vecka.