Ny industri bör rikta blicken mot Norden

Ny industri bör rikta blicken mot Norden

Norden har tillgång till stabil förnybar energi och elpriserna förväntas under de kommande åren bli lägre här än i resten av Europa. Lägger vi till de övriga konkurrensfördelarna vi har så är det mycket som är bäddat för att skapa en ny industri.

Det var ett tag sedan vi upplevde nyetablering av industri i Norden. Vid millennieskiftet dominerade tung industri och träförädling. Under efterkrigstiden hade Sverige en enastående industriutveckling. Och på 70-talet förändrade oljan industrin i Norge.

Norden har hakat på den gröna vågen med goda resultat. Nu anser jag att det är bäddat för att ta ytterligare ett steg. Baserat på våra konkurrensfördelar och den stabila tillgången till förnybar energi kan vi skapa en ny industri.

Lägre elpris i Norden
Marknaden förväntar sig att elpriserna i Norden kommer att vara avsevärt lägre jämfört med resten av Europa under flera år framöver. Vi är konkurrenskraftiga när det kommer till näthyra och inställningstiden för nya anläggningar är kortare i Norden än i resten av Europa. Norden kommer sålunda att vara en förmånlig plats för elintensiv industri de kommande åren.

Stabil förnybar energi
Lika viktigt som priset är Nordens stabila tillgång till förnybar energi. Den höga andelen förnybar energi med bland annat vattenkraft gör att försörjningssäkerheten i Norden är god. Detta värdesätts när elsektorn går över till mer förnybara källor. Den stabila tillgången till förnybar energi är dessutom inget som kan kopieras av andra länder. Norden kommer att vara en förmånlig plats för industrier som vill ha grön el till låga priser och med hög försörjningssäkerhet.

Många konkurrensfördelar
Norden har även flera andra klara konkurrensfördelar. Vi har en etablerad industri med hög kompetens, tillgången på råvaror är god, valutakursen för export ligger på en historiskt bra nivå, befolkningen är högt utbildad, vi ligger långt framme inom digital kompetens och konfliktnivån är låg.

En marknad stadd i förändring
Världen över är det stort fokus på det gröna skiftet och detta påverkar givetvis kraftsektorn. Staten i olika länder ställer ständigt större krav på hur vi ska producera ren, förnybar energi. Och flera av stormakterna kämpar för att bli grönare. USA och Kina har växande industrier, men samtidigt även problem att minska sin förbrukning av fossil energi. Det är riskfyllt och inte bra ur konkurrenshänseende att basera ny industri på kraft från fossila energikällor när vi vet att olja, kol och gas på sikt ska fasas ut.

Fokuset på att minska förbrukningen av fossil energi i resten av världen kommer bara att öka under de kommande åren. Och detta kommer att påverka industrin globalt. Norden är som gjort för en sådan förändring. Här är allt bäddat för att vi ska kunna lyckas med att skapa ny och konkurrenskraftig industri som bygger på kraften från stabila, förnybara energikällor.

Bör etableras i Norden
Min dröm för det nya året är att marknaden får upp ögonen för att etablera ny industri i Norden. Jag menar att det är naturligt att en robotiserad bilfabrik som drivs med förnybar energi bör ligga i Norden. Med tillhörande batteriproduktion. Vi har även gott om plats för mängder av artificiell intelligens i serverparker i glesbefolkade områden. Kanske kan vi ha avancerade elnät som exportvara eller bli världens första samhälle där alla transportmedel drivs med förnybar energi? Som jag ser det borde Norden vara en attraktiv plats för de stora teknologihusen att etablera sig på i framtiden.

 Energikroniken är skriven av effekt expert i LOS Energy, Andreas Myhre.