Nya toppnotering för kraftpriset

Nya toppnotering för kraftpriset

Trots många helgdagar landade påskveckan på ett högre spotpris än veckan innan. Påskvädret får lejonparten av skulden för uppgången.

De låga temperaturerna gjorde att påskvädret resultera i ett stort uppvärmningsbehov. Begränsat med nederbörd gör att läget inte ser ljusare ut för Norden just nu efter som detta innebär att vattnet riskerar ta slut innan snösmältningen börjar.

På terminsmarknaden har priset på alla kontrakt stigit de senaste veckorna. Vi har sett nya toppnoteringar för kontrakten för innevarande år, medan kontrakten för 2019 ligger på en nivå som vi inte har sett sedan 2015.

Upp 200 procent
Europa är beroende av fossil kraftproduktion och myndigheternas försök att begränsa utsläppen kopplade till detta fortsätter att prägla kraftpriserna på denna marknad. I Europa har priset på koldioxidkvoter stigit med 300 procent – från 4,5 euro till 14 euro – på bara ett år. Priset på utsläppsrättigheter är en direkt kostnad vid kol- och gaskraftproduktion. För varje MWh som kolkraften producerar släpps det ut ca ett ton koldioxid. Dessutom tillkommer kolkostnaden som har stigit med ca 15 procent under samma period.

Brexit
Delvis kan prisuppgången på utsläppsrättigheterna/koldioxidkvoterna även förklaras av förhandlingarna om Storbritanniens förhållande till den europeiska utsläppsmarknaden efter Brexit. Men det är även säsong för inrapportering av fjolårets utsläpp och detta påverkar så klart också kvotpriserna. För att täcka de utsläpp som industriaktörerna i Europa hade under 2017 måste de olika aktörerna skaffa sig tillräckligt med koldioxidkvoter före utgången av april.

Utsläppen ökar
EU har som mål att reducera koldioxidutsläppen med 20 procent före 2020. Även om EU ligger före schemat för utsläppsminskningar steg faktiskt koldioxidutsläppen i Europa med 0,3 procent från 2016 till 2017.

Vill du också få vår analys til din e-postadress?