Nya toppnoteringar på kraftmarknaden

Nya toppnoteringar på kraftmarknaden

Dyrare kol, ökade koldioxidavgifter och ekonomisk optimism är tre av faktorerna som bidrar till rekordhöga terminspriser på kraftmarknaden just nu.

Men låt oss först ta en titt på elområdespriset i Stockholm som i september landade på 34,7 öre/ kWh. Det är endast 3 % högre än genomsnittet för de sista tio åren och måste sägas vara helt inom ramarna för "det normala". Vi noterar ändå tidvis stora prisvariationer mellan de tolv prisområdena inom den nordiska kraftmarknaden. Det var det upp till 35 % skillnad mellan de billigaste och dyraste områdena för september.

Nordnorge har haft de lägsta områdespriserna under september, medan Finland har fått betala de högsta.

Vattenkraft inom ramarna för det normala, kärnkraft utanför De normala priserna stöttas av vattenmagasin som ligger just på den nivå de brukar ligga så här års och av ett väder som inte heller har avvikit speciellt jämfört med normala väderläget så här års.

Det som däremot kan sägas vara onormalt för september är den låga kärnkraftsproduktion som Norden har haft under hela månaden. I Sverige har många av reaktorerna varit ur drift på grund av utförandet av de årliga revisionerna av anläggningarna. Alltså har nästan 2/3 av produktionen varit ur drift och det faller utanför ramarna för det normala.

Nya toppnoteringar på framtidsmarknaden Flera toppnoteringar som ligger en bra bit från det normala ser vi på framtidspriserna (terminspriserna) på kraftmarknaden som denna månad har nått nya höjder. Vi måste gå ända tillbaka till 2014 för att hitta högre pris på kontrakten för 2018.

Priset för att säkra elpriset för 2018 har haft en omsättning på ända upp till 29,65 €/MWh på kraftbörsen. Varför kom detta rekord just nu? Det finns flera anledningar till detta, ett viktigt skäl är kombinationen av dyrare kol och en ökning på priset för koldioxidutsläpp som bidrar till att priset på kolkraft får sig en skjuts uppåt. Högre priser på kolkraft drar därmed upp elpriset i Norden – den mekanismen är vi bekanta med sedan tidigare.

Ljusa utsikter driver upp priserna Lyfter vi blicken till världsekonomin ser vi att det inte bara är energipriserna som befinner sig i en uppåtgående trend just nu. Oslobörsen har satt nya toppnoteringar liksom även aktiemarknaderna i både USA och Japan. Råvarupriserna på bland annat olja och aluminium håller sig också på en hög nivå.

Även om var och en av dessa marknader har flera olika faktorer som påverkar priset är det frestande att se de uppåtgående kurvorna i ljuset av de goda makrosiffror vi har sett de sista månaderna, inte minst från arbetsmarknaden.

Världsekonomin har länge befunnit sig på ett gungfly och trots historiska stimulanspaket från världens centralbanker har man kämpat för att hitta fotfäste för ny tillväxt. Nu ser vi äntligen att tillväxtsiffrorna är på väg upp, arbetslösheten sjunker och optimismen är verkligen på uppgång. Denna optimism måste tveklöst också vara en del av förklaringen bakom de ökade energipriserna vi nu ser – både i Norden och i världen för övrigt.