Nytt rekord för nordisk vindkraft

Nytt rekord för nordisk vindkraft

Natten till tisdagen producerade vindkraftsanläggningarna i Norden mer kraft än alla Nordens kärnkraftsanläggningar tillsammans.

Den enorma satsningen på vindkraft i Norden bär frukt. Natten till tisdag denne vacka satte nordisk vindkraft nytt produktionsrekord. Som mest producerade vindkraften 12,1 GWh på en timme. Och i över fyra timmar låg den samlade vindkraftsproduktionen i Norden på cirka 12 GWh per timme. Detta är mer än alla kärnkraft i Norden klarar att producera per timme. 

Gratis el i Danmark
Danskarna har denna vecka fått betalt för att förbruka el. Kraftproduktionen i Danmark har överstigit efterfrågan på marknaden. Detta har resulterat i negativa priser, en tendens som blir allt vanligare. Framförallt i Danmark och Nordtyskland där vindkraft har blivit en väsentlig del av kraftproduktionen och därmed har större inflytande på prissättningen.


I Norden ger vintern klassiska vinterpriser på spotmarknaden. Den goda resurssituationen bidrar till att hålla ner elpriserna. Internationellt präglas priserna av osäkerhet kopplad till fossila energikällor.

Högt kolpris präglar Europa
Kolpriset i Europa ligger på sin högsta nivå sedan början av 2013. De flesta länder utanför Norden är beroende av kolkraft och detta påverkar följaktligen kraftpriserna i övriga Europa. I Norden har den goda resurssituationen hittills gjort att kolpriset inte har haft någon effekt på kraftpriserna. En snörik vinter kommer att bidra till att Norden påverkas mindre av de europeiska kraftprisern

Veckokommentar om elmarknaden från LOS Energy

 

Vill du också få vår analys til din e-postadress?