Oväder pressar ned elpriset

Oväder pressar ned elpriset

Temperaturen har stor effekt på spotpriset just nu och senaste veckan har spotpriset åkt rena berg- och dalbanan. 

 

Efter två veckor med ett allmänt lyft i spotpriset förväntar sig marknaden att det ska gå ner betydligt denna vecka. Extremväder förväntas dra in över de västra delarna av Norge. Detta kommer både att ge mildare temperaturer och väldigt mycket nederbörd. Bägge dessa faktorer spelar in när det gäller att hålla spotpriset nere.

Spotpriset ska upp
Spotpriset förväntas dock inte hålla sig nere länge. Redan nästa vecka förutses lägre temperaturer och därmed skickar marknaden spotpriset raka vägen upp igen. Det är en kombination av "vintriga priser" med möjlighet till "effektprissättning" som får genomslag.

Stora variationer
I Tyskland är det stora variationer i spotpriserna, vilket spiller över på de nordiska priserna. Priset i Tyskland påverkar överföringen av kraft mellan Europa och Norden. Detta för att elen går i riktning mot högst pris. När både det tyska och det nordiska priset varierar mycket, avgör detta om vi exporterar eller importerar el från Europa.

Jämnt terminpris
Det nordiska terminpriser har stått nästan stilla den senaste veckan, trots att vi sett både en uppgång i tyska terminspriser och ett stigande kolpris. Den förväntade förbättringen av resurssituationen för vattenkraften denna vecka utgör en motvikt till uppgången i de europeiska priserna. Därmed värderar marknadsaktörerna att dessa två faktorer väger ut varandra och att den senaste veckan bjuder på oförändrade priser.

Stram kolmarknad
Kolpriset fortsätter att stiga. Det närmar sig nu de toppnoteringar vi såg tidigare i år. Detta vittnar om att balansen på kolmarknaden fortfarande är stram och vi kan inte utesluta en fortsatt uppgång. Så länge det finns mycket vatten i Norden kommer detta ha mindre effekt på våra priser. Om resurssituationen i Norden försvagas kan mer av uppgången i Europa komma att prisas in även i Norden.

Veckokommentar om elmarknaden från LOS Energy

 

Vill du också få vår analys til din e-postadress?