Ovan smogen är himlen alltid blå

Ovan smogen är himlen alltid blå

Alla pratar om vädret, men det är bara kinesiska politiker som gör något åt det. 

Folkkongressen, Kinas nationalförsamling och formellt landets högsta politiska organ, samlar flera tusen delegater i Beijing för att fatta beslut om allt från ekonomisk tillväxt till vädret! Årets agenda ger bland annat löften om blå himmel.

De kinesiska delegaterna inser att den hälsovådliga smog som plågat Beijing och andra städer måste försvinna. Stålverk, annan tung industri och kolkraftverk bidrar till smogen. En politisk åtgärd är att byta ut 67 000 taxibilar mot elbilar för att få bukt med föroreningarna i miljonstaden Beijing.

Den punkt som kommer att påverka oss i Norden mest, är kinesiska politikers vilja till nedskärningar i stål- och aluminiumproduktionen. Minskad produktion kommer att minska användningen av kol vilket betyder lägre efterfrågan på kol på världsmarknaden. Trots det bör vi inte glädja oss över lägre energikostnader här i Norden. Folkrepublikens politiker kan även reglera kolmarknaden.

Kinesiska myndigheter sa i ett uttalande tidigare i veckan att de inte skulle intervenera i kolmarknaden om priserna var ”skäliga". Det tolkar vi som att de inte tycker att priserna är ”för låga”. Ännu.

LOS Energy följer utvecklingen på energimarknaderna på nära håll och sänder en marknadsuppdatering varje vecka.