Piska eller morot för ett bättre klimat

Piska eller morot för ett bättre klimat

Ett grönt fokus hos de centrala statsmakterna ger en mer oförutsägbar miljöpolitik.

Mycket tyder på att det blir en rockad i den tyska regeringen. Efter att rösterna i det tyska valet har räknats ser det ut som att Angela Merkel får sitta kvar trots ett minskat väljarstöd. Regeringspartnern SPD ser ut att gå i opposition.

En grönare regering Nytt är även att miljöpartiet, Die Grünen, får regeringsmakt. Partiet är känt för sin mycket aggressiva energipolitik. Bland annat vill de omedelbart stänga 20 av de mest förorenande kolkraftverken i Tyskland. Och i grannlandet har president Emmanuel Macron stora tankar om hur Frankrike ska bli mer klimatneutralt. Det finns sålunda en tung politisk vilja att ta till drastiska grepp för att röra Europa i en grönare riktning.

Lagstadgat minimipris Det kan ske antingen med hjälp av piska eller morot. I Storbritannien har man till exempel infört ett prisgolv på koldioxid, alltså ett lagstadgat minimipris. Detta har i det närmaste utrotat kolkraften hos britterna. Macron har yttrat ett önskemål om att införa ett liknande prisgolv i Frankrike. Die Grünen vill också se ett prisgolv på koldioxid i Tyskland.

Fördyrande effekt Produktionskostnaden för kolkraft förändras i takt med koldioxidpriset. Därför kommer ett införande av ett prisgolv i Tyskland få en direkt fördyrande effekt på elpriserna i Norden och övriga Europa.

Tyskland har en lång tradition av att subventionera förnybar energi. Om den tyska regeringen beviljar ännu mer subventioner kommer mer oreglerbar kraft bli tillgänglig på marknaden. Detta kan i sin tur ha en dämpande effekt på kraftpriserna.

Svårare att förutsäga Sannolikheten är stor att Merkel och miljöpartiet Die Grünen måste ingå ett samarbete med liberala FDP. Den politiska oenigheten mellan de två sistnämnda partierna är stor. Det råder därför stor osäkerhet om vilket utfallet av detta val kommer att bli och i vilken riktning Tysklands energipolitik kommer att röra sig framöver.

 

Veckokommentar om elmarknaden från LOS Energy

LOS Energy följer utvecklingen på energimarknaderna på nära håll och sänder en marknadsuppdatering varje vecka.

Vill du också få vår analys til din e-postadress?