Repa i lacken för Energiewende

Repa i lacken för Energiewende

En tysk nyhetsbyrå rapporterar att regeringskoalitionen i Tyskland inte kommer att satsa på att nå klimatmålen som landet har satt för 2020.

Man vill hellre fokusera på 2030-målen om 55 % nedskärning av koldioxidutsläppen baserat på nivåerna från 1990. 

En ambitiös plan
Tyskarna har skördat internationell beundran för sin gröna satsning Energiewende. Många länder har imponerats av Tysklands ambitiösa utvecklingsplan för att bli grönare. Fram till 2050 har landet bland annat planerat en enorm omläggning av hela den tyska kraftmarknaden. 

Infriar inte de egna målen
Tyskland har även definierat konkreta delmål för varje decennium, med den första milstolpen 2020 – 40 % nedskärning av koldioxidutsläppen. Även om landet redan har genomfört stora förändringar, ser det inte ut som att alla delmålen för 2020 kommer att infrias. Marknaden blev överraskad när den tyska nyhetsbyrån RND tidigare denna vecka återgav en rapport vars slutsats går ut på att regeringskoalitionen inte tar sikte på att nå delmålen för 2020.

Måste intensifieras mot 2030
För kraftmarknaden innebär detta att utfasningen av kolkraft bromsas. Och att utfasningen vid en senare tidpunkt måste intensifieras för att nå delmålen som har satts för 2030. 2020-kontrakten i Tyskland föll lite efter att denna nyhet släpptes. Detta kan bero på förväntningen om att åtgärderna från myndigheterna kommer att bli mindre kostnadsdrivande för kolkraften än vad man först hade antagit. I varje fall under de kommande åren.

Liknande fall i terminspriserna såg vi även efter sammanbrottet i samtalen mellan Merkel och miljöpartiet Die Grünen i slutet av november.

Veckokommentar om elmarknaden från LOS Energy

 

Vill du också få vår analys til din e-postadress?