LOS Energy Day 2017 – en sammanfattning

LOS Energy Day 2017 – en sammanfattning

Vad innebär den gröna vågen och digitalisering för energibranschen, varför är bara några få företag som har nått framgång i sin satsning på hållbarhet och hur kommer det sig att IKEA har lyckats minska sin energiförbrukning med över 40 procent? Detta var några av de frågor som togs upp och diskuterades under LOS Energy Day i Stockholm.

Hållbarhet och energi var huvudtema för årets energiseminarium i Stockholm. Här är en kort sammanfattning av vad de olika föredragshållarna pratade om på scenen.

LOS Energy Day 2017 i Stockholm

Framtidens energimarknad Andreas Myhre, chef för elhandel på LOS Energy, inledde seminariet med en presentation om energimarknaden med fokus på de globala gröna satsningarna och digitalisering. Han förklarade bland annat sambandet mellan de globala satsningarna inom förnybar energi och stormakterna, samt hur deras olika arbetssätt för att bli gröna trots allt hänger samman och påverkar kraftpriserna i världen. Kraftproduktionen blir mindre reglerbar och man går bort från centraliserade kraftanläggningar till mindre anläggningar mer lokalt. En konsekvens av dessa gröna satsningar är kanske att energi kan bli gratis i framtiden.

Andreas Myhre förklarade att all insats på förnybar energi i Norden bygger på politisk vilja. Han tog bland annat upp Sveriges mål att vara 100 procent förnybart år 2040 och betonade att detta kommer att skapa nya villkor för konsumenterna.

Produktutveckling Christian Bengtsson och Mikael Jednell från LOS Energy talade om varför hållbarhet är viktig för företagen, vilka trender är mest framträdande och hur LOS Energy arbetar för att möta kundernas behov vad gäller hållbarhet. Bland annat berättade de om LOS Energys hållbarhetsstrategi, hur vi har utvecklat produkter för att möta kundernas hållbarhetskrav och hur vi hjälper dem att minska deras klimatavtryck.

Vindkraft direkt till kunden Per-Erik Kanström, Central Fastighetschef på Martin & Servera AB, tillsammans med Jan Frisk, Elhandelsansvarig på Tolvmanstegen Vindkraftpark, var på plats för att berätta hur Martin & Servera har ersatt 32 procent av sin elförbrukning med vindkraft. Denna vindkraft kommer direkt från en av Sveriges största vindkraftparker, Tolvmanstegen vindkraftpark i Strömstad. Martin & Servera anser att samarbete bidrar till att skapa en tydligare miljöprofil genom att köpa el direkt från Tolvmanstegen. Dessa vindkraftsverk producerar el 90 procent av tiden, övrig el kommer från Nord Pool och det är LOS Energy som hanterar balansen.

Minskad elförbrukning med 40 procent IKEA har sedan 2009 investerat miljarder dollar på förnybar energi. De har bland annat åtagit sig att äga och driva hundratals vindkraftverk och installerade drygt en halv miljon solpaneler. Henning A. Schmidt, Country Facility Manager hos IKEA Property Holding, var på plats och berättade om företagets satsningar inom förnybart, hur företaget strategi ligger i linje med FN: s hållbarhetsmål och ett av fokusområdena är energi. IKEA har sedan 2010 lyckats minska energiförbrukningen med över 40 procent.

För att få det bästa på hållbarhet Sist på scenen var Gustav Stenbeck. Hans föreläsning fokuserade på varför hållbarhet har blivit så stort idag - varför "alla" fokuserar på miljö och hållbarhet. Han tror att det beror på att vi är i en tid då staten har mer tilltro än företagen, och att företag därför måste visa att de också tar ett socialt ansvar. Han spenderade också mycket tid på de faktorer som avgör om ett företag lyckas med sin satsning för hållbarhet och hur dessa faktorer är relaterade. En sammanfattning av hans föreläsning var att de företag som är bäst på hållbarhet inte enbart fokuserar på hållbarhet, men även på t.ex. kvalitet, tillgång och målgrupp. Han tog TESLAs framgångsrika för EL-bilar som ett exempel. Hur de alltid har fokuserat på målgruppen och sedan utvecklat produkterna.

Tack för det här året Vi vill tacka alla deltagare och talare för en mycket trevlig dag. Vi hoppas att du hade en inspirerande och lärorik dag och att vi ses igen på LOS Energy Day 2018. Om du inte hade möjlighet att delta i år hoppas vi att vi ses nästa år.

Här hittar du Deltagarlistan

Om du har frågor om seminariet kontakta Lai-San Wong via e-post lai-san.wong@losenergy.com eller telefon +46 (0)70 815 79 79

Vill du också få vår analys til din e-postadress?