Sällsynt väderfenomen kan höja elpriset

Sällsynt väderfenomen kan höja elpriset

Ett sällsynt väderfenomen gör att väderprognoserna förutser fler högtryck under den närmaste framtiden.

Under den gångna helgen resulterade en störning i polarvirveln att den delade sig i två, vilket "förstör" cirkulationen i virveln. Till följd av detta förväntas temperaturen flera tiotals kilometer ovanför oss att stiga med 30–40 grader.

Fenomenet kallas plötslig stratosfärisk uppvärmning och sker normalt sett var 5:e år. Senast de skedde var 2009 och 2013 med sträng kyla och väldigt lite nederbörd som följd.

Högtryck att vänta
Sådana händelser får ofta konsekvenser för oss på marken i flera veckor efter att de har inträffat. En vanlig konsekvens är att högtrycken blir mer frekventa. Högtryck på vintern innebär lägre temperaturer kombinerat med både mindre nederbörd och vind. Dessa tre faktorer kan bidra till att öka elpriserna i Norden:

  • Lägre temperaturer ökar efterfrågan på el.
  • Lite nederbörd gör att marknaden har mindre vattenresurser tillgängliga.
  • Mindre vind ger lägre vindkraftsproduktion.

Kraftig uppgång
Enligt väderprognoserna kan vi till följd av den störda polarvirveln förvänta oss kallare tider från månadsskiftet februari/mars.

De ovannämnda väderprognoserna har tillsammans med en uppgång i kolpriset och höjda elpriser i Tyskland bidragit till att elpriserna i Norden gått upp kraftigt i inledningen av denna vecka.

Veckokommentar om elmarknaden från LOS Energy

 

Vill du också få vår analys til din e-postadress?